Ik buurt mee > Nieuws > Nieuwsbericht > 
woensdag 17 jan 2018

Buurtcontactpersonen in Velp Oud Zuid


In Oud Velp Zuid zijn er zorgen over, slecht verzorgde tuintjes en slecht verzorgde achterpaden. Inwoners ervaren dat als verpaupering van hun wijk. Ook te hard rijden in de bebouwde kom, zien zij als een groot gevaar voor de kinderen in de wijk, die er gelukkig weer steeds meer zijn. En ook sommige trottoirs en wegen worden ervaren als een probleem, met name bewoners die wat minder mobiel zijn ervaren daar veel last van. Een andere conclusie is ook dat mensen elkaar niet meer zo kennen en daarom minder voor elkaar doen. Vivare onderkent dit laatste probleem ook. Naast de genoemde problemen waren er bijna geen klachten over hondenpoep, maar dat is vooral in de winter een probleem, wanneer het vroeg donker is. Ook waren er weinig klachten over de te volle afvalbakken en het straatmeubilair.

Een beknopte uitkomst van de wijkschouw, die met circa twintig buurtbewoners in de herfst van 2017 is uitgevoerd. Een wijkschouw die in nauwe samenwerking tussen Radar Uitvoering, Huurdersvereniging Rheden (HVR), Gemeente Rheden, de Velpse leden van de HVR en het Wijkplatform Velp Zuid heeft plaats gevonden. Het doel van dit project is samen te werken aan een prettige, sociale en veilige buurt .

In nauw overleg met de hierboven genoemde partijen is een verdeling van de wijk gemaakt en dertien buurtjes ontdekt. In deze buurten zijn buurtcontactpersonen gevonden die zich willen gaan inzetten voor hun eigen buurt. Buurten die leuk, sociaal en veilig zijn! Als eerste stap zijn zij begonnen met het vaststellen van de fysieke problemen van deze wijk. Vervolgstappen zijn: het creëren van vaste overlegmomenten over het oplossen van deze problemen. En het werven van meer inwoners die iets willen betekenen voor hun eigen buurt.

De Gemeente Rheden en Vivare kunnen niet alles zelf oplossen. Inwoners moeten ook worden uitgedaagd om zaken met elkaar en samen met partners die daarbij nodig zijn aan te pakken. Een buurt heeft laatst bijvoorbeeld een opruimactie georganiseerd, waarbij Inwoners hun grof vuil kwijt konden en er werden ook plannen gemaakt om meer met elkaar te doen. Een andere buurt gaat samen met de politie (en kinderen) ludieke acties organiseren om te hard rijdende bewoners aan te spreken. De Titus Brandsmastraat is opgeknapt in nauw overleg met de inwoners, de gemeente en Vivare. Alle bewoners hebben 60 cm van hun voortuin afgestaan om bredere trottoirs te kunnen creëren, wat zij graag wilden. Allemaal voorbeelden van samen mogelijk maken!

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Walter van Vliet, Krachtcoach in Velp (06-11595969; wvvliet@radaruitvoering.nl)


Buurtplan Dieren Zuid in de bus

donderdag 8 nov 2018

Deze week ligt bij iedereen in Dieren Zuid het buurtplan in de bus. Dieren Zuid is de buurt ten...

Lees meer >

Dien je idee in

Heeft u een goed idee voor uw buurt? Bijvoorbeeld een buurt-sportoernooi, een buren voor buren initiatief of een idee voor een groenere straat? Laat het ons weten. U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage uit het buurtbudget. Uw idee verschijnt na het indienen direct op de kaart!

Dien idee in

Ik Twitter mee

    Volg ons op Twitter