Ik buurt mee > Ik doe mee! > Heidewerkgroep > 

Heidewerkgroep

De Heidewerkgroep Rozendaalse Veld trekt van augustus tot maart eens per 2 weken op dinsdagochtend de heide op. De vrijwilligers zagen vooral jonge dennen om de heide open te houden. Ze komen op de mooiste plekjes en het is een gezellige gemengde groep van ongeveer 15 personen. De gemeente Rheden faciliteert handgereedschap en voor de vaste groep is ook werkkleding. Het werkseizoen loopt van augustus tot maart. Wilt u een ochtend meewerken en kijken of dit iets voor u is? Bel dan met gemeente Rheden 026-4976911 of meld u via Rozendaalseveld@rheden.nl.

Heidewerkdag (1 x per jaar)

Op de laatste zaterdag van februari vindt de Heidewerkdag plaats, georganiseerd door de Gemeente Rheden en de Geërfden. Elk jaar doen er vele tientallen mensen aan mee en wordt een groot deel van het heidegebied ontdaan van jonge boompjes en ongewenste struiken. Een leuke en gezonde activiteit voor jong en oud!

Trek stevige schoenen aan en neem gereedschap (bijvoorbeeld een snoeizaag, snoeitang of takkenschaar ) en werkhandschoenen mee. Voor eten en drinken wordt gezorgd. We verzamelen om 09:00 uur op de grote parkeerplaats van het hondenlosloopgebied ten zuiden van het Rozendaalse veld.

Rozendaalse Veld

Wist u dat dit heideterrein al heide was vanaf de middeleeuwen? Door eeuwenlang gebruik door de (boeren)gemeenschap bleef het heideveld jaar na jaar een open gebied. De heide werd geplagd en gemaaid om het te gebruiken in de potstal, zodat het na de winter en gemengd met de mest van het vee op de akkers kon worden gebruikt als bemesting. Ook werden er schapen naar het heideveld gebracht om er te grazen, werd er zand en grind gehaald en werd in goed overleg waar nodig gekapt en gesnoeid. Zonder dit menselijk ingrijpen zou de heide niet kunnen bestaan. Het gebied zou langzaam maar zeker vol groeien met bomen en struiken, een bos worden en de heide zou verdwijnen.

Geërfden van Velp

Het Rozendaalseveld is tot 1921 in bezit geweest van de Geërfden van Velp. In dat jaar werd de grond geschonken aan de gemeente Rheden, waarbij werd afgesproken dat Geërfden de heide mochten blijven gebruiken zoals ze altijd gedaan hadden. Vele jaren later heeft het gebruik van de heide een geheel ander karakter gekregen, wordt er geen zand en grind meer gewonnen en lopen er geen schaapskuddes meer rond. Maar de heide moet wel jaar na jaar goed onderhouden worden om te voorkomen dat het alsnog dicht groeit. De Gemeente Rheden en de Geërfden hebben tot op de dag van vandaag regelmatig overleg over het beheer, het onderhoud en de nodige werkzaamheden. Ook organiseren zij samen de jaarlijkse heidewerkdag, bedoeld om de betrokkenheid van bezoekers onderling en het terrein te vergroten.

Draag jij ook je steentje bij voor een schonere omgeving?

woensdag 27 feb 2019

Op Zaterdag 23 maart 2019 is de landelijke Opschoondag.
Doe jij samen met vrienden, familie, buren...

Lees meer >

Dien je idee in

Heeft u een goed idee voor uw buurt? Bijvoorbeeld een buurt-sportoernooi, een buren voor buren initiatief of een idee voor een groenere straat? Laat het ons weten. U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage uit het buurtbudget. Uw idee verschijnt na het indienen direct op de kaart!

Dien idee in

Ik Twitter mee

    Volg ons op Twitter