Ik buurt mee > Ideeën > Details > 

 Aantrekkelijk Haveland

Plaats: Rheden

In alle visies en beleid staat de Havelandseweg aangetekend als attractief en een mooie overgang tussen de groen veluwe en de kern Rheden. In de praktijk is het een brede asfaltweg langs het opslagterrein van de meteoor met achter de woningen de opreizende gebouwcomplexen van het bedrijventerrein Haveland. Voorstel is om langs de wegkant van de meteoor versmallende wegkribben aan te leggen en deze groen (bomen/struiken) in te richten. Deze komen ten goede aan een mooiere en groenere beleving van de havelandseweg. Daarnaast vormt de weg dan een betere overgang met de veluwe zoals de gemeente dat wenst. minder hardrijdend wegverkeer door versmallingen komt ten goede aan de veiligheid voor kinderen die willen spelen langs de havelandseweg en het plantsoen bij de muziektent. Bovenal komen de door de gemeente aangewezen waardevolle woningen langs de Havelandseweg beter tot hun recht door een betere inpassing in het straatbeeld.


comments powered by Disqus

Draag jij ook je steentje bij voor een schonere omgeving?

woensdag 27 feb 2019

Op Zaterdag 23 maart 2019 is de landelijke Opschoondag.
Doe jij samen met vrienden, familie, buren...

Lees meer >

Dien je idee in

Heeft u een goed idee voor uw buurt? Bijvoorbeeld een buurt-sportoernooi, een buren voor buren initiatief of een idee voor een groenere straat? Laat het ons weten. U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage uit het buurtbudget. Uw idee verschijnt na het indienen direct op de kaart!

Dien idee in

Ik Twitter mee

    Volg ons op Twitter