Ik buurt mee > Disclaimer > 

Disclaimer

Bij het gebruik van deze website stemt de bezoeker in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website.
 
Ikbuurtmee.nl draagt er zorg voor de inhoud van de website regelmatig bij te werken of onderdelen toe te voegen. De partners van Ikbuurtmee.nl zijn echter niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.
 
De partners behouden zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan, of te verwijderen van de site.
 
De partners zijn niet aansprakelijk voor (dreigende) schade:
 1.toegebracht door de website
 2.voortvloeiend uit het gebruik van de website
 3.in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
 4.voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina's van) de website te kunnen raadplegen
 
De partners hebben het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook zijn de partners niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beeindigen van de website.
 
De partners zijn niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.
 
De bezoeker wordt er op gewezen correct met de site van Ikbuurtmee.nl om te springen, alsmede niets via deze site te verzenden waar anderen hinder van kunnen ondervinden.
 
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder schriftelijke toestemming van de partners van Ikbuurtmee.nl.
 

Draag jij ook je steentje bij voor een schonere omgeving?

woensdag 27 feb 2019

Op Zaterdag 23 maart 2019 is de landelijke Opschoondag.
Doe jij samen met vrienden, familie, buren...

Lees meer >

Dien je idee in

Heeft u een goed idee voor uw buurt? Bijvoorbeeld een buurt-sportoernooi, een buren voor buren initiatief of een idee voor een groenere straat? Laat het ons weten. U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage uit het buurtbudget. Uw idee verschijnt na het indienen direct op de kaart!

Dien idee in

Ik Twitter mee

    Volg ons op Twitter