Ik buurt mee > Buurten > Velp > Velp Zuid > 

Wijkkrant Velp-zuid

De vrijwilligers van de wijkkrant hebben weer hard gewerkt aan de laatste editie. In deze editie worden een aantal vragen gesteld over de wijkkrant. Ook zoeken zij redactieleden en mensen die willen helpen met de verspreiding van de wijkkrant. Vind jij het leuk om mee te werken aan de wijkkrant laat het de huidige redactieleden weten.

 

Bekijk de wijkkrant!

 

Eerste fase Ik Buurt Mee! afgerond.

Het eerste buurtplan voor Velp Zuid is klaar! Uitgezocht is welke initiatieven in de wijk spelen en wie daar mee bezig zijn. Hierover is een film gemaakt die laat zien hoe Ik buurt mee! in de praktijk werkt. De komende jaren gaan bewoners deze initiatieven nog verder uitwerken en worden daarbij, waar nodig, ondersteund door het gebiedsteam. Maar ook nieuwe acties zijn nog steeds mogelijk. Via deze website kunnen bewoners ideeën/wensen kenbaar maken. (klik hier)

Wat is er gebeurd?
Op een aantal momenten zijn we de afgelopen tijd met bewoners in gesprek gegaan. Dit was tijdens de informatiemarkt bij de Van Voorthuijsenschool, bij de opruimactie rond het Van Kolplein, en op een inspiratieavond in buurthuis De Poort.
Op de eerste bijeenkomsten is op een klaag- en jubelmuur aangegeven wat buurtbewoners belangrijk vinden. Ook is aan bewoners gevraagd een enquête in te vullen om inzicht te krijgen in de kwaliteiten van de wijk en de aanwezige netwerken. Klik hier voor de uitslag van de enquête. Naar aanleiding van de uitkomsten  is een inspiratieavond gehouden waarin met een aantal bewoners gesproken is over wat zij zouden/willen kunnen betekenen voor hun buurt.
De hier ontstane plannen en initiatieven kun u ook zien op de kaart van deze website. Ook de film, die weergeeft waar het om gaat bij Ik buurt mee! is hiernaast te bekijken.

Het buurtplan
Het buurtplan is een bundeling van de initiatieven en plannen in de wijk en door de wijk. Het buurtplan plan is dus van de bewoners van Velp Zuid. Het is aan de bewoners om er samen met Vivare, Stichting Viva, Radar, Politie en de gemeente Rheden een succes van te maken.

Velp Zuid Straks
Naast het buurtplan wordt door Vivare en gemeente, in overleg met het Wijkplatform Velp-Zuid gewerkt aan de wijkvernieuwing. Vivare start eind november met het project Troelstrastraat en omgeving. Ook de nieuwbouw van woningen rond het Van Kolplein is in voorbereiding. De gemeente heeft de plannen voor de vernieuwing van de straten inmiddels gepresenteerd. Op www.velpzuidstraks.nl vindt u meer informatie over de wijkvernieuwing.


Draag jij ook je steentje bij voor een schonere omgeving?

woensdag 27 feb 2019

Op Zaterdag 23 maart 2019 is de landelijke Opschoondag.
Doe jij samen met vrienden, familie, buren...

Lees meer >

Dien je idee in

Heeft u een goed idee voor uw buurt? Bijvoorbeeld een buurt-sportoernooi, een buren voor buren initiatief of een idee voor een groenere straat? Laat het ons weten. U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage uit het buurtbudget. Uw idee verschijnt na het indienen direct op de kaart!

Dien idee in

Ik Twitter mee

    Volg ons op Twitter