Ik buurt mee > Buurten > Velp > Velp Noordwest > 

Uitkomst enquête Velp Noord West

De afgelopen tijd zijn er enquêtes ingevuld voor Velp Noord West. Alle uitkomsten zijn verwerkt en terug te zien in de terugkoppeling. Klik op deze link om verder te lezen.

Start structuurvisie Velp

Donderdagavond 30 juni is het werken aan de structuurvisie van Velp ‘ Mijn dorp van morgen’ officieel van start gegaan. Een structuurvisie is een richtinggevend document, een soort kompas, waarin duidelijk wordt welk ruimtelijk beleid de gemeente nastreeft.

Inwoners, ondernemers en organisaties konden gisteren in zalencentrum Parkstaete in Velp meepraten en meedenken over kansen en nieuwe ontwikkelingen in hun eigen woonomgeving. Er waren verschillen workshops met thema’s als: schatgraven, kansen en voorzieningen, wonen in de juiste woning, groen in en om het dorp, cultureel leven in Velp en ook ‘per buurt eigen’. Elke buurt heeft namelijk zijn eigen kwaliteit, een eigen bouwjaar, bouwstijl en karakter.

Inwoners en organisaties brachten goede, creatieve ideeën in over hoe ze het leven voor zichzelf en voor de mensen om hen heen makkelijker en mooier kunnen maken. Het was een inspirerende bijeenkomst! Helemaal in de stijl van Ik buurt mee! En hebt u deze avond gemist maar wilt u wel graag meepraten en meedenken of gewoon op de hoogte blijven? Dat kan; volg de ontwikkelingen in uw eigen dorp en buurt via: https://www.facebook.com/velpmijndorpvanmorgen

Kinderkunst tegen hondenpoep op Oranjeplein

Op donderdag 16 juni was het een drukte vanjewelste in de speeltuin op het Oranjeplein. Vier leerlingen uit groep vier van de Fredericusschool uit Velp onthulden, samen met wethouder Constans Pos en heel veel klasgenoten, vier zelfgemaakte tekeningen met als thema ‘Hondenpoep’. Dit gebeurden op vier locaties. Zij droegen hierbij een Elfje voor. Een gedicht van elf woorden die de kinderen zelf hadden gemaakt.


De boodschap van de kinderen was positief: “Wij vinden honden heel lief maar hun baasjes moeten hun hondjes niet laten poepen in de speeltuin. Dat is vies en daar hebben wij veel last van”.


Na de onthulling op het plein bezochten Constans Pos, samen met de jonge kunstenaars de expositie in de galerij van Ellie Wouda. Daar had Ellie alle, door de kinderen gemaakte tekeningen, prachtig tentoongesteld. Wethouder Constans Pos sprak hier zijn enorme waardering uit over de wijze waarop de kinderen hun boodschap hebben laten zien: ‘hondenbezitters laten weten dat jullie last hebben van hondenpoep via tekeningen – via kunst”. De kinderen waren zichtbaar trots op hun kunstwerken. ‘Nu maar hopen dat het ook helpt!’ aldus een van de kinderen.


Na afloop was er tijd voor ontspanning. Ellie had gezorgd voor limonade, aardbeien en meloen. Op het Oranjeplein is het goed toeven….. voor jong en oud!

Buurtbijeenkomst Enkplein Velp

Op vrijdag 22 april was het Enkplein in Velp door ‘buurtvereniging Daalhuizen’ omgebouwd tot een gastvrij terras. Ter plekke konden de buurtbewoners in het kader van “ Ik buurt mee!” hun zelf gevonden historische voorwerpen inleveren waarmee in de loop van deze zomer een expositie zal worden ingericht. Ook konden zij hun mening en ideeën geven over de leefbaarheid van de eigen omgeving.

Ondanks de frisse wind was het een gezellige drukte op het Enkplein. De heerlijke versnaperingen van Brood- en Banketbakkerij Meeuwissen maakte een warme buurtontmoeting compleet. Het was een levendige en leerzame middag.

Voorlopige uitslag Enquêtes Daalhuizen
De enquête die u onlangs gekregen hebt, heeft tot nu toe 32 reacties opgeleverd. Daarvoor hartelijke dank!

Voorlopige uitslag levert op dat ruim negentig procent van de inwoners tevreden tot zeer tevreden is over hun woonomgeving. Ergernis hondenpoep scoort negentig procent. Het contact met buurtgenoten varieert, op een enkele reactie na, van prima tot zeer goed. Verder wordt er door bewoners aandacht gevraagd voor de veiligheid op trottoirs (fietsers op de stoep), 30 km zone, de geluidshinder van de A12 en de spelende kinderen s’avonds laat op het plein. Het belang van het schoonhouden van de woonomgeving en het behoud van de mooie bomen en prachtige natuur in Daalhuizen is als zorg genoemd.

Direct omwonenden van de basisschool Daalhuizen geven aan veel hinder te ondervinden van het zand van de zandbak op het schoolplein. Op de vraag of men wil meedenken om de buurt een verdere impuls te geven zeggen de bewoners dat er voldoende wordt georganiseerd met en door de buurtvereniging Daalhuizen. Kortom: Daalhuizen kent veel tevreden inwoners!

Buurtinitiatief
Enkele bewoners van de Mozartlaan hebben een voorstel ingediend om van het stukje groen op de hoek Mozartlaan-Beethovenlaan een (trap)veldje voor de opgroeiende jeugd te maken. Het gaat om twee pannadoeltjes (lage doelen), een bankje en een afvalbak. Ten behoeve van de veiligheid willen ze dit veldje graag omsluiten met een mooie beukenhaag.

Als de uitslag van de enquête definitief is zullen we die in zijn geheel via de website bekend maken. Ook zal er een terugkoppeling zijn tijdens de expositie project “ Tussen Ketelberg en Den Heuvel”

Eigen Vondsten Museum in Velp Noordwest
Voor het project “ Tussen Ketelberg en Den Heuvel” kwamen er diverse bezoekers langs met verhalen en zelf gevonden voorwerpen: van gipsen pijpenkoppen, granaatscherven, roestige gereedschappen, dierenskeletten en musketkogels tot munten.
 
De initiatiefnemer van het project “ Tussen Ketelberg en Den Heuvel” Gerrit van Middelkoop wil graag in contact komen met nog meer inwoners uit Velp Noordwest die ook dergelijke wonderlijke zaken in en rond het eigen huis hebben gevonden en bewaard. Met al deze vondsten van huiselijke archeologie zal in het kader van “ Ik buurt mee” een zorgvuldige expositie worden ingericht in het hart van Velp.

 Mocht men nog twijfelen of er in Velp spannende dingen zijn gebeurd, dan zal de expositie van de “Eigen Vondsten” het overtuigende bewijs leveren. De verhalen, die bij die verzamelde objecten horen, worden opgetekend en zullen te lezen zijn op tekstbordjes bij de tentoongestelde dingen. Op deze manier zijn straks de historische veranderingen in Velp, aan de hand van voorwerpen en korte verhaaltjes uit de eigen omgeving, in beeld gebracht.
 
Voor inbreng van eigen vondsten en verdere informatie kunt u contact opnemen met beeldend kunstenaar: Gerit van Middelkoop van De Dingenfabriek - Tel. 026-3647815 of per email gerrit_van_middelkoop@hotmail.com

Denk en praat mee over uw wijk Velp Noordwest - Daalhuijzen

Op 22 april start Ik buurt mee! in de wijk Daalhuizen. Eerder was Ik buurt mee! al actief in de Oranjebuurt en daar zijn al leuke activiteiten ontstaan zoals de adoptie van de picknickset, de 100e afvalbak en de aanleg van de heg rond het speelterrein.

Klik op de Uitnodiging Velp Noordwest Daalhuizen in de rechterkolom om deze te lezen.

Ook is het mogelijk de enquête digitaal in te vullen.

Vul de enquête in

 

Wij zien u graag voor de start van het buurtproject ‘Tussen Ketelberg en Den Heuvel’ op het Enkplein op vrijdag 22 april tussen 15.00 en 19.00 uur in en rond de schaftkeet van de gemeente Rheden.

100e adoptiebak een feit in Oranjebuurt

Wethouder Ronald Haverkamp en Ellie Wouda hebben woensdag 9 maart de 100e adoptiebak in de gemeente Rheden onthult.

Ronald Haverkamp was blij met deze bak-adoptie. Het geeft aan dat inwoners zelf willen meewerken aan een schone buurt. En hij was ook blij dat de enthousiaste bewoners van de Oranjebuurt bereid zijn een picknickset en een haag te onderhouden.

Ellie Wouda, actieve buurtbewoonster van het eerste uur, hield een mooi pleidooi om het speelterreintje toch alsjeblieft ‘hondenpoepvrij’ te houden. Het speelpleintje is er voor de kinderen en we weten allemaal hoe vervelend het is om met poep aan je schoenen thuis te komen…

Na de onthulling was er taart in café de Oranjeboom want ook zij buurten volop mee!

100e geadopteerde afvalbak Oranjeplein Velp

Op woensdag 9 maart a.s. 13.00 uur onthult buurtbewoonster Ellie Wouda samen met wethouder Ronald Haverkamp op ludieke wijze de 100e geadopteerde afvalbak aan het Oranjeplein in Velp.
 
Vrijdag 4 maart is er op initiatief van de buurt een picknickset geplaatst in het speeltuintje aan het Oranjeplein. Vandaag, 9 maart zal het speelterreintje worden omsloten door een mooie groene haag. De halve maantjes ( ronde paaltjes ) worden door de kinderen van de buurt verwijderd. De haag en de picknickset zijn geadopteerd door buurtbewoners.

Mooi is dat ook de 100e afvalbak van de gemeente geadopteerd is door een bewoner van de Oranjebuurt. Vandaag vieren we dat op en rond het plein. Alle adoptanten van afvalbakken uit de hele gemeente zijn uitgenodigd aanwezig te zijn bij de onthulling  en de ondertekening van de adoptieovereenkomsten tussen buurt en gemeente.


U bent van harte welkom om samen met Wethouder Ronald Haverkamp en buurtambassadeur Ellie Wouda dit mooie moment mee te maken. Na de officiële onthulling staat er voor u koffie, fris en taart klaar in café Oranjeboom.

Uitwerking enquêtes

De enquêtes van de Oranjebuurt in Velp Noordwest zijn verwerkt. Alle uitkomsten plus de antwoorden vanuit de gemeente zijn verwerkt en terug te zien in de terugkoppeling.

Bekijk de uitwerking!

De buurtontmoeting van 11 december op het Oranjeplein

Buurtontmoeting
Rond de 130 buurtgenoten kwamen vrijdag 11 december 2015 naar de buurtontmoeting in kerstsfeer op het Oranjeplein in Velp. Ondanks de aanhoudende regen was het een gezellige drukte op het plein. De leuke activiteiten die Ellie Wouda voor de kinderen in de buurt had georganiseerd. werden druk bezocht.

Inrichting plein
Er zijn 42 enquêtes ingeleverd met veel ideeën. De meeste ideeën gaan over de inrichting van het plein. Zoals een bankje in de schaduw voor moeders en grootouders, uitdagender speeltoestellen, een mooie groene haag met een hondwerend hekje rondom het plein en een idee voor een nieuwe naam voor het plein. De buurtbewoners gaven aan zelf voor het onderhoud van de groene haag te willen zorgen.

Ontmoetingsplaats voor ouderen
Hondenpoep blijft een grote ergernis evenals het harde rijden op de Beatrixstraat ondanks de 30 km zone. Een aantal oudere bewoners heeft behoefte aan een ‘ontmoetingplaats voor ouderen’ dicht in de buurt.

Buurtbarbecue
De meeste buurtbewoners zijn zeer tevreden met hun woonomgeving. De onderlinge contacten zijn goed tot zeer goed. Eén maal per jaar een grote buurtbarbeque op het Oranjeplein is regelmatig genoemd als een mogelijkheid waar zowel jong als oud elkaar beter kan leren kennen.

Velp-Noordwest - Buurtontmoeting in kerstsfeer

Beste buurtbewoner van Velp Noordwest,

We zijn met een enthousiaste groep mensen uit de buurt gestart met Ik buurt mee! in Velp Noord West.Ik buurt mee! is een initiatief van de gemeente Rheden. Het is een werkwijze die staat voor het samen werken aan een sociale, prettige,veilige en mooie buurt. Samen met wijkbewoners, politie, Stichting VIVA, RADAR en Vivare en bekijken we welke verbeteringen in de buurt gewenst zijn. En dan bedoelen we niet alleen de woonomgeving maar ook het jongerenwerk en het buurtgevoel.Want als buurtbewoners elkaar
beter kennen, draagt dat zeker bij aan een positief buurtgevoel en een fijne woonomgeving. Ik buurt mee! is een oproep om samen aan de slag te gaan!

LAAT VAN U HOREN EN KOM BUURTEN BIJ DE (OUDE) SCHAFTKEET!
Om uw wensen en ideeën te verzamelen is er op vrijdag 11 december een gezellige kerstbijeenkomst georganiseerd door en voor de wijkbewoners.Deze bijeenkomst vindt plaats van 15.00 tot 19.00 uur op het Oranjeplein. Graag ontvangen we dan van u de ingevulde enquête die u hierbij aantreft.Als u niet kunt komen, kunt u de enquête ook opsturen. Zie adres onderaan de enquête. Ook is het mogelijk de enquête digitaal in te vullen.

Vul de enquête in

Tijdens de markt kunt u gezellig kennismaken met uw buurtbewoners en de mensen die (professioneel)in uw buurt actief zijn. Zoals de buurtcoach, de jongerenwerker en de mensen van buurtbeheer. Zo komt u te weten wie deze mensen zijn en wat ze precies doen.Ook voor de kinderen is er iets te doen, daar heeft Ellie Wouda voor gezorgd. En de warme chocomelk zal zeker niet ontbreken!


We hopen u te zien op vrijdag 11 december 2015!

Velp Noordwest

De start van het buurtplan voor Velp Noordwest(nummer 1) staat gepland voor de 2de helft van 2015. Heeft u nu al ideeën die u zelf of samen met uw buurtgenoten uit kunt voeren? Dien dan uw idee in op deze website. U kunt dan in aanmerking komen voor een bijdrage uit het buurtbudget. Heeft u ideeën waar straks rekening mee gehouden moet worden in het buurtplan? Geef deze dan door via contact.

Uitnodiging Velp Noordwest Daalhuizen


Impressie van de buurtbijeenkomst

Het filmpje is gemaakt door de studenten van ROC A12 Velp (afdeling Mediavormgeving)

Draag jij ook je steentje bij voor een schonere omgeving?

woensdag 27 feb 2019

Op Zaterdag 23 maart 2019 is de landelijke Opschoondag.
Doe jij samen met vrienden, familie, buren...

Lees meer >

Dien je idee in

Heeft u een goed idee voor uw buurt? Bijvoorbeeld een buurt-sportoernooi, een buren voor buren initiatief of een idee voor een groenere straat? Laat het ons weten. U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage uit het buurtbudget. Uw idee verschijnt na het indienen direct op de kaart!

Dien idee in

Ik Twitter mee

    Volg ons op Twitter