Ik buurt mee > Buurten > Velp > Velp Noordoost > 

Buurtplan geactualiseerd en bezorgd

Het is alweer een tijd terug dat Ik buurt mee! begon in Velp Noordoost. De start was in februari 2014. Er vond een drukbezochte buurtlezing plaats in Trefpunt De Elleboog over het voormalige Café Laros.

Inmiddels is het april 2016. In de periode sinds de eerste bijeenkomst is er veel gebeurd. Zo zijn er veel mooie initiatieven ontplooid en zijn een aantal gezichten van de buurt sinds januari van dit jaar gewijzigd. Ook bleek dat er in deze buurt veel behoefte bestond aan een gedrukt exemplaar van het buurtplan.

Al met al waren er dus genoeg redenen om te zorgen dat het buurtplan Velp Noordoost geactualiseerd zou worden. Inmiddels is dit gebeurd en staat het vernieuwde buurtplan op de website. Daarnaast worden de buurtplannen zeer binnenkort huis-aan-huis bezorgd.

Download het buurtplan

Mocht u onverhoopt geen exemplaar ontvangen hebben? Neem dan contact op met Walter van Vliet (tel. 06 – 11 59 59 69) of Maud van Braam (tel. 06 – 11 59 46 70) van Radar Uitvoering Oost. Ook bij Hilda Boersma (tel. 026 – 36 11 975) van Stichting Stoer kunt u een exemplaar opvragen.

Terugkoppeling enquête

De afgelopen tijd zijn er enquêtes ingevuld voor Velp Noordoost. Alle uitkomsten zijn verwerkt en terug te zien in de terugkoppeling (klik op onderstaand plaatje)

Uitnodiging buurtkoffie Vijverlaan en Overbeeklaan op 29 juni!

Naar aanleiding van Ik buurt mee! nodigen enkele buurtbewoners u als bewoner van de Vijverlaan en Overbeeklaan graag uit voor een buurtkoffie in de Muziektent van het Villapark Overbeek op zondag 29 juni om 13.00 uur. De laatste vijf jaar zijn veel nieuwe mensen in deze lanen komen wonen, o.a. doordat bedrijfspanden weer woonhuizen zijn geworden. Het is leuk met elkaar kennis te maken!

Het programma

Spreker(s) gezocht voor ‘ik buurt mee’ lezingen in Velp Noord

Naar aanleiding van de introductie van Ik buurt mee! in Velp Noordoost begin dit jaar, is een aantal buurtbewoners van plan lezingen te organiseren onder het motto ‘Van buurtgenoten voor buurtgenoten’. De initiatiefnemers zoeken daarom buurtgenoten die een leuk verhaal kunnen vertellen over onderwerpen die meerdere buurtgenoten zal boeien.


Naar aanleiding van de zeer succesvolle lezing over café Laros op zaterdagmiddag 8 februari jl. heeft een aantal buurtbewoners van Velp Noordoost contact met elkaar gezocht. Ze hebben ideeën uitgewisseld over verdere activiteiten in het kader van ‘ik-buurt-mee’-acties in Velp Noordoost. Naast initiatieven om voor en met elkaar te koken of een feestje te vieren, was er ook een suggestie om voor elkaar lezingen te organiseren. Naast het bijwonen van een interessante lezing, biedt zo’n bijeenkomst ook een mooie gelegenheid voor buurtgenoten om elkaar beter te leren kennen.

Leuke verhalen
De initiatiefnemers zijn nu op zoek naar buurtgenoten, die een leuk verhaal kunnen houden over uiteenlopende onderwerpen. Buurtgenoten die bijvoorbeeld een leuke hobby hebben of een interessant beroep en daarover een lezing willen houden, kunnen zich aanmelden via www.ikbuurtmee.nl/contact. Er wordt dan contact met hen opgenomen om de lezing eventueel in te plannen. Daarna wordt de belangstelling onder buurtgenoten geïnventariseerd.

Brainstormavond buurtbewoners Velp Noordoost ‘Elkaar leren kennen’ is belangrijk!

Op donderdagavond 24 april kwam een aantal buurtbewoners van Velp Noordoost in Nieuw Schoonoord samen om met hun ideeën voor de buurt aan de slag te gaan. Buurtcoach Suus de Waard van de Stichting VIVA vertelde op verzoek, eerst over concrete ideeën van bewoners in andere delen van Velp en in de gemeente. Daarna werd gezamenlijk gesproken over ieders ideeën voor de buurt.

Zo’n 115 buurtbewoners vulden de enquête in en een aantal gaf ook aan dat ze graag iets voor de buurt willen betekenen. Dat varieerde van leuke ideeën en concrete plannen voor de straat of buurt tot het aanbieden van hulp en extra handen. Het was een leuke avond waarin de conclusie vooral was dat het belangrijk is om elkaar te kennen. Pas dan spreek je elkaar aan of durf je een beroep op iemands hulp te doen. Zorgen zijn er namelijk ook, bijvoorbeeld dat veel mensen in de buurt langs elkaar heen leven. In sommige straten van Velp Noord worden wel jaarlijkse straatborrels en bbq’s georganiseerd, heel waardevol vinden de aanwezigen.

Concrete ideeën
Concreet werden de ideeën ook tijdens deze brainstormavond. Zo gaat een buurtbewoonster een straatborrel organiseren voor haar straat om het onderlinge contact te stimuleren. Dat wil ze gaan doen in de muziektent van het Villapark Overbeek. Een andere buurtbewoonster wil kinderen helpen met voorlezen en huiswerk in zowel Velp Noord als Velp Zuid. Naar aanleiding van de geslaagde Ik buurt mee!-lezing over Café Laros gaat een buurtbewoner nu maandelijks lezingen organiseren voor en door de buurt. Er zijn namelijk meer dan genoeg mensen die een interessant verhaal te vertellen hebben vanuit hun beroep of interesse. En een andere buurtbewoonster wil graag iets opzetten om thuis te koken voor oudere buurtbewoners in Beekhuizen. Kortom allemaal leuke ideeën waar de buurt leuker van wordt!

VOL TREFPUNT BIJ IK BUURT MEE!-LEZING VELP NOORDOOST

Ruim 130 buurtbewoners kwamen zaterdagmiddag 8 februari naar Nieuw Schoonoord voor de Ik buurt mee!-lezing in trefpunt De Elleboog. Buurtbewoners van Velp Noordoost waren uitgenodigd voor de lezing over het voormalige buurtcafé Laros door restauratiearchitecte Vera Franken. Hans Elsenaar heette iedereen welkom, als wethouder maar ook als mede buurtbewoner.

Fijne buurt om te wonen
Voorafgaand, in de pauze en na de lezing was er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en van gedachten te wisselen over de buurt. Wat gaat er goed? Wat kan er beter en wat moet er nog gebeuren? Veel buurtbewoners maakten van deze gelegenheid gebruik. Goed om te horen was dat vrijwel iedereen zeer tevreden is met de buurt waarin zij wonen. Met name groen, rust en ruimte worden hoog gewaardeerd. Sommige mensen zouden graag wel meer contact hebben met andere buurtbewoners.

Leuke ideeën en gesprekken
Op een grote kaart van de buurt stonden verschillende geplande werkzaamheden weergegeven en konden ideeën en verbeteringen met post-its worden toegevoegd. Er zijn verschillende post-its met opmerkingen aan de kaart toegevoegd en men ging met elkaar in gesprek naar aanleiding van deze opgeprikte punten. Tijdens de gesprekken werden ook praktische en leuke ideeën met elkaar uitgewisseld, zoals een echtpaar dat graag meer contact wilde met de nieuwe en jonge bewoners in hun straat. Zij nodigden hun straatgenoten daarom uit voor een barbecue ter gelegenheid van hun vijftig jarig huwelijk, en sindsdien is er regelmatig en leuk contact met elkaar. Een andere buurtbewoner gaat deze goede tip zeker oppakken. Daarnaast zijn er nog andere leuke verbindingen gelegd, waar mogelijk wat uit voort zal komen.
Eveneens heeft een aantal mensen de enquête ingevuld en tijdens de bijeenkomst ingeleverd. Inmiddels hebben al meer dan 100 buurtbewoners de enquête over hun buurt ingevuld en opgestuurd.

Vervolg
Alle ingevulde enquêtes en de opmerkingen op de kaart worden de komende weken bekeken. De opmerkingen op de kaart worden op de agenda geplaatst. Mensen die hebben aangegeven graag op de hoogte te blijven naar aanleiding van de enquête zullen binnenkort meer horen over de resultaten. Ook zijn er verschillende mensen die hebben aangegeven iets extra’s voor hun buurt te willen betekenen in de vorm van een nieuw initiatief of vrijwilligerswerk. Zij zullen worden uitgenodigd om hierover nader in gesprek te gaan of worden gekoppeld aan bestaande initiatieven in de buurt.

Velp Noordoost

In de wijk Velp Noordoost is Ik buurt mee! in september 2013 van start gegaan. Met verschillende buurtbewoners, organisaties en verenigingen zijn al gesprekken gevoerd. Ook zijn er via de website enkele ideeën voor de buurt ingebracht. Op zaterdagmiddag 8 februari is er een Ik buurt mee! activiteit geweest voor bewoners van Velp Noordoost.

Ik buurt mee!-lezing
Het voormalige Café Laros aan de Jeruzalem 23 is op het moment nog in volle restauratie. Maar u bent vast nieuwsgierig naar de toekomst van dit voormalige buurtcafé. Daarom hebben we
restauratiearchitecte Vera Franken uitgenodigd om hier het een en ander over te vertellen. Zij zal ons tijdens haar lezing meenemen langs de geschiedenis, bewoners en bezoekers van dit bijzondere pand en de huidige restauratie. Ook zal zij ingaan op de verschillende duurzaamheidsmaatregelen die bij de restauratie worden toegepast. Tot slot zal Vera Franken wat vertellen over de ideeën voor de toekomst van dit voormalige buurtcafé. U bent van harte welkom bij deze lezing.

Wij maken deze middag graag van de gelegenheid gebruik om met u in gesprek te gaan over uw buurt. Wat gaat er goed, wat kan er beter? Heeft u ideeën of vragen dan kunt u terecht bij de professionals die in uw buurt actief zijn. Zoals de Politie, Stichting VIVA en medewerkers van de gemeente Rheden. Vooraf, in de pauze en na de lezing kunt u onder het genot van een drankje met hen kennismaken en van gedachten wisselen over uw buurt. 

Koffiemomenten
Mocht u op 8 februari niet kunnen dan bent u ook van harte welkom tijdens de  koffiemomenten bij Stichting VIVA in Dienstencentrum De Elleboog (Nieuw Schoonoord 2). Hier kunt u ook ideeën, vragen, opmerkingen of zorgen kwijt over uw buurt en bestaat de mogelijkheid de enquête (eventueel met hulp) in te vullen. De koffie staat klaar op:
-    dinsdag 4 februari van 12.00 tot 14.00 uur
-    woensdag 12 februari van 10.00 tot 12.00 uur

Enquête over uw buurt
Hieronder kunt u op de knop ‘Vul enquête in’ klikken om de enquête over uw buurt te openen.  Wij hopen dat u deze voor ons wilt invullen.

Woont u in het gebied?

Vul de enquête in

Met vriendelijke groet,
Het Ik buurt mee! team

 

Draag jij ook je steentje bij voor een schonere omgeving?

woensdag 27 feb 2019

Op Zaterdag 23 maart 2019 is de landelijke Opschoondag.
Doe jij samen met vrienden, familie, buren...

Lees meer >

Dien je idee in

Heeft u een goed idee voor uw buurt? Bijvoorbeeld een buurt-sportoernooi, een buren voor buren initiatief of een idee voor een groenere straat? Laat het ons weten. U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage uit het buurtbudget. Uw idee verschijnt na het indienen direct op de kaart!

Dien idee in

Ik Twitter mee

    Volg ons op Twitter