Ik buurt mee > Buurten > Velp > Velp Middenoost > 

Buurtplan Velp Midden-Oost verspreid

In december 2015 viel het buurtplan van Velp Midden-Oost bij de buurtbewoners in de bus. In het buurtplan staan projecten en initiatieven voor de komende twee jaar. Dat wil echter niet zeggen dat Ik buurt mee! dan stopt. De buurtcoach, de gastheer, de politie, de gemeente en de jongerenwerker blijven in gesprek met de bewoners over de buurt. Nieuwe ideeën kunnen altijd gemeld worden.

Geslaagde bijeenkomsten
De start van Ik buurt mee! In Velp Midden-Oost vond plaats tijdens de Kerstmarkt in december 2014 bij de Oude Jan. Daar konden buurtbewoners de ingevulde enquêtes inleveren. Naar aanleiding van deze enquêtes zijn verschillende bijeenkomsten en een buurtwandeling georganiseerd. De opkomst was goed en er werden veel ideeën en wensen uitgewisseld. Sommige items zijn gelijk opgepakt door gastheer Wiljan Vriezen van de gemeente. Zoals het plaatsen van een paaltje bij de Oude Jan zodat voertuigen niet meer over het terrein kunnen rijden.

We gaan door
Het eerste Ik buurt mee! proces, om te komen tot een buurtplan, is hiermee doorlopen. Maar de werkwijze Ik buurt mee! om samen te werken aan een sociale, veilige en mooie buurt blijft natuurlijk doorgaan. Veel initiatieven worden opgepakt door bewoners samen me de buurtcoach en gastheer.

Heeft u nog ideeën, vragen of behoefte aan ondersteuning? Achterop de kaart staan de diverse contactpersonen vermeld.

Wilt u het buurtplan inzien? Klik dan op de afbeelding in de rechterkolom.

 

Buurtwandeling Velp Midden Oost

Op 13 oktober vond er een buurtwandeling plaats in Velp Midden-Oost. Na een welkom en warm drankje in de Oude Jan gingen ongeveer 20 buurtbewoners de wijk in met de buurtcoach Suus de Waard, de jongerenwerker Janine Lentink, de gastheer Wiljan Vriezen en wijktoezichthouder Patrick Grievink. Tijdens deze wandeling wezen buurtbewoners de knelpunten in hun buurt aan. Zoals bijvoorbeeld de parkeer- en verkeersproblemen op verschillende locaties. En de moeilijk begaanbare trottoirs voor ouderen en visueel beperkte mensen.

Buurtbewoners droegen zelf ideeën aan voor het oplossen van deze knelpunten. Soms kan een buurtbewoner zelf het overhangend groen bijhouden in de tuin voor goed zicht, soms kan het de oplossing zijn om buurtbewoners hierop aan te spreken, en soms is het een kwestie dat de gemeente een verkeersbord iets verplaatst.
Daarnaast vroegen bewoners aandacht voor de historisch culturele achtergrond van hun wijk. Buurtbewoners willen graag met de partners in gesprek over een goede samenwerking. Maar hierbij hebben zij wel steun nodig van hun medebewoners.

Samenwerken aan een mooie en veilige wijk

Het is mooi om te zien dat oudere bewoners de verbinding zoeken met de jongeren bewoners in de wijk. Op een nog te organiseren bewonersbijeenkomst willen bewoners graag met elkaar in gesprek over de kansen en mogelijkheden in de wijk. Samenwerken aan een mooie en veilige wijk, daar gaat het om.

Buurtwandeling op dinsdag 13 oktober a.s.

De buurtwandeling begint om 10:00 in de Oude Jan aan de Kerstraat te Velp. Koffie en thee staan klaar.    

Wat gaan we doen?
We starten in de Oude Jan en gaan vanuit daar via een vooraf bepaalde route gezamenlijk de buurt in.

Tijdens deze wandeling kunt u aangeven wat u zou willen verbeteren in uw buurt en op welke manier dit gerealiseerd kan worden.

De professionals, zoals de buurtcoach, de jongerenwerker en de gastheer van de gemeente Rheden die werkzaam zijn in uw buurt, zijn deze dag ook aanwezig.

Graag tot ziens op 13 oktober!

Wijkkrant Velp-zuid

De vrijwilligers van de wijkkrant hebben weer hard gewerkt aan de laatste editie. In deze editie worden een aantal vragen gesteld over de wijkkrant. Ook zoeken zij redactieleden en mensen die willen helpen met de verspreiding van de wijkkrant. Vind jij het leuk om mee te werken aan de wijkkrant laat het de huidige redactieleden weten.

 

Bekijk de wijkkrant!

 

Inspiratieavond Oosterwolde

Ongeveer 50 bewoners zijn naar woonzorgcentrum Oosterwolde gekomen om deel te nemen aan de inspiratieavond. Onder het genot van een hapje en drankje is de enquête gepresenteerd en bewoners zijn daarna met elkaar en met de verschillende aanwezigen in gesprek gegaan over de uitkomsten van de enquête.   

De toezichthouders en gastheer kregen daarnaast veel vragen over het onderhoud en overlast in hun buurt. Ook hebben buurtbewoners nieuwe ideeën en wensen aangedragen bij de buurtcoach en wijkagent. Zo is er gesproken over groepadoptie, buurtpreventie en een buurteetkamer in Oosterwolde. En de speelotheek heeft een plek in Oosterwolde gekregen waar ze een dag in de week materiaal gaan uitlenen.      

Heeft u nog ideeën dien ze dan hier in. Bent u geïnteresseerd om mee te doen en mee te denken dan horen we dat graag. Geef uw reactie bij het idee op de website of via contactformulier.

   

 

Kom ook naar de inspiratieavond op dinsdag 28 april a.s.

Om 19.00 staat de koffie met iets lekkers klaar in woonzorgcentrum Oosterwolde aan de Middelhagehof 1 in Velp.

Wat gaan we doen?
Tijdens de kerstmarkt van 20 december zijn 70 enquêtes ingeleverd. U heeft aangegeven wat u zo waardeert in uw buurt, maar ook waar nog verbeterpunten liggen en er zijn ideeën aangedragen. Tijdens de inspiratieavond laten we u de uitkomsten zien van deze enquête en bespreken we de ideeën en wensen met elkaar.

Woonzorgcentrum Oosterwolde
Samen met woonzorgcentrum Oosterwolde organiseren we deze inspiratieavond. Omdat Oosterwolde zich in uw buurt bevindt en er naast wonen met zorg ook nog andere activiteiten plaatsvinden in dit centrum.
Graag vertellen we u daarover. En misschien hebt u zelf ook nog wel ideeën hiervoor. We horen het graag.

Gezellige kerstmarkt bij de Oude Jan

Het was een gezellige boel op de kerstmarkt bij de Oude Jan in Velp. Bewoners gingen met elkaar in gesprek over de buurt. En ook met de buurtcoach, wijkagent en gastheer. In sommige gevallen zijn kleine problemen gelijk opgelost. Zo heeft de gemeente Rheden een paaltje bij de ingang van de oprit van de kerk geplaatst. Dit omdat sommige bewoners met hun auto over het grasveld van de kerk naar hun huisadres rijden.In de kerk was ook een hoop te doen. Er waren een aantal standjes en het koor wist iedereen te bekoren met hun liederen.

Er zijn op de kerstmarkt meer dan 70 enquêtes ingeleverd. Deze worden de komende periode uitgewerkt en begin februari gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst gaan we met buurtbewoners in gesprek over de uitkomst van de enquête en hoe verder.

Heeft u de enquête nog niet ingevuld? Dit kan alsnog via

Vul de enquête in

Kerstmarkt Oude Jan

Op zaterdag 20 december organiseert Ik buurt mee! een kleine kerstmarkt rondom de kerk de Oude Jan voor de bewoners van Velp midden-oost. Van 18.00 tot 21.00 uur kunnen bewoners laten weten wat zij van hun buurt vinden; wat gaat er goed en wat kan er beter en welke wensen zijn er.

Er is een aantal kramen waar diverse kerstspullen te koop zijn, de speelotheek is er met 2ehands speelgoed en er zijn oude lp’s te koop. De Oude Jan is die avond geopend voor bezichtiging en er zijn mensen aanwezig die vertellen over de historie van de kerk. Een koor brengt tijdens de markt kerstliederen ten gehore.
Er is gratis koffie, thee, limonade en glühwein. En voor de buurtbewoners die een ingevulde enquête inleveren, zijn er gratis poffertjes. Deze enquête is huis-aan-huis bij de bewoners in Velp midden-oost bezorgd.

Vul de enquête in

De professionals die in de buurt werkzaam zijn, zijn ook aanwezig op de kerstmarkt, zoals de wijkagent, de buurtcoach, de jongerenwerker, medewerkers van Vivare, van Stichting VIVA en van de gemeente. Deze buurtwerkers gaan graag met de bewoners in gesprek onder het genot van een hapje en drankje. Daarnaast is dit een mooie gelegenheid voor bewoners om elkaar (beter) te leren kennen.

 

Start Ik buurt mee! Velp Middenoost

Tegelijk met de opschoondag op 28 juni start in Velp Middenoost Ik buurt mee!
U bent van harte uitgenodigd langs te komen bij basisschool Prins Bernhard. Aanwezig zijn de wijkagent, de buurtcoach, de jongerenwerker, Vivare en medewerkers van de gemeente Rheden. Onder het genot van een kop koffie of thee gaan we met u in gesprek over uw buurt.
Na de opschoondag komen we binnen enkele weken nog twee keer terug bij u in de buurt.
Ook dan gaan we het gesprek met u aan. De uitnodigingen ontvangt u te zijner tijd.

Buurtpreventie,
In enkele wijken zijn er buurtpreventieteams opgezet. Op de kaart kunt u zien waar precies.
Als er in uw buurt behoefte is aan een buurtpreventieteam dan is dit mogelijk. U kunt dit als bewoner aangeven tijdens de opschoondag of als idee indienen op deze site.
 
Als buurtbewoners elkaar kennen, draagt dat zeker bij aan een positief buurtgevoel. Buurt u ook mee?

Buurtwandeling Velp Midden Oost

Wandel mee!

Kerstmarkt

Uitnodiging

Draag jij ook je steentje bij voor een schonere omgeving?

woensdag 27 feb 2019

Op Zaterdag 23 maart 2019 is de landelijke Opschoondag.
Doe jij samen met vrienden, familie, buren...

Lees meer >

Dien je idee in

Heeft u een goed idee voor uw buurt? Bijvoorbeeld een buurt-sportoernooi, een buren voor buren initiatief of een idee voor een groenere straat? Laat het ons weten. U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage uit het buurtbudget. Uw idee verschijnt na het indienen direct op de kaart!

Dien idee in

Ik Twitter mee

    Volg ons op Twitter