Ik buurt mee > Buurten > Spankeren > 

Inloopavond Spankeren

Hierbij nodigen wij u uit om op maandag 9 mei a.s. de ontwerpstructuurvisie en het buurtplan voor Spankeren te komen bekijken. In september 2015 en december 2015 spraken we samen al over de toekomst van Spankeren en over de verbeterpunten en oplossingen op de korte termijn. Dit hebben we nu verwerkt in een ontwerpstructuurvisie en een buurtplan. Hierover willen we u graag informeren. Er is geen centrale presentatie dus u kunt op elk gewenst moment tussen 19.30 en 21.00 uur binnenlopen. U kunt de plannen inzien en medewerkers van de gemeente kunnen een toelichting geven.

Structuurvisie
Uw opmerkingen en ideeën hebben we nu verwerkt tot een ontwerpstructuurvisie.Met andere woorden: hoe kan uw dorp er in 2030 uitzien en wat gaan wij daar samen met u voor doen. De ontwerpstructuurvisie ligt van 28 april tot en met 8 juni 2016 ter inzage. In deze periode kunt u een zienswijze indienen. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website en facebook.

Om de uitnodiging te bekijken klik hier.

We zien u graag op 9 mei!

Buurtplan Spankeren gereed

Vorig jaar waren we bij u in de wijk om te zien en te horen wat er allemaal speelt in uw buurt. U gaf aan in wat voor een mooi, groen dorp u woont. Waar saamhorigheid hoog in het vaandel staat. Voor Spankeren geldt bovendien dat zij een zeer actieve belangenvereniging heeft. Een belangenvereniging die al veel voor inwoners doet.
Buurtplan
Inmiddels is er een voor Spankeren een buurtplan gemaakt. Deze kunt u vinden op de site van de belangenvereniging Spankeren, www.belangenverenigingspankeren.nl en natuurlijk hier.

Bekijk buurtplan!

Er zijn ook buurtplannen op papier verkrijgbaar in het Dorpshuis, Loohof 65 Spankeren. In het buurtplan kunt u lezen wat er de komende twee jaar gaat gebeuren in uw buurt en wie daar mee bezig zijn/gaan.

Het buurtplan is nu klaar maar dit betekent niet dat Ik buurt mee! stopt. In tegendeel: De bewoners blijven zich samen met de krachtcoach, de politie, de woningbouwvereniging en de gemeente inzetten voor een sociale, prettige en veilige buurt. Op onze website kunt u continu nieuwe ideeën aangeven en kijken wat er al speelt en waar we ons samen kunnen inzetten voor de buurt.

Uitnodiging bijeenkomst Spankeren 7 december a.s.

Uw dorp Spankeren op weg naar de toekomst!
Hierbij nodigen wij u uit om op maandag 7 december a.s. verder aan de slag te gaan met de plannen voor uw dorp. In september spraken we al samen over de toekomst van Spankeren en over de verbeterpunten en oplossingen op de korte termijn.

Structuurvisie
Uw opmerkingen en ideeën hebben we nu verwerkt tot een concept structuurvisie.Met andere woorden: hoe kan uw dorp er in 2030 uitzien en wat moeten we daarvoor doen? Graag willen we samen met u kijken of dit concept voldoet aan uw verwachtingen,of dat u nog wat mist of nog opmerkingen heeft.

Buurtplan
Ik buurt mee! is een werkwijze om samen met bewoners en instanties (waaronder Vivare, VIVA Rheden, Politie,Radar en de gemeente) te werken aan een veilige, mooie en gezellige buurt. Dit zijn vaak activiteiten die we samen op de korte termijn kunnen realiseren. In het concept buurtplan ziet u welke activiteiten/werkzaamheden medebewoners en instanties al voor ogen hebben voor de komende twee jaar. We zijn benieuwd of u daarbij wilt aanhaken en wat u daaraan wilt toevoegen.

Wij zien u graag op 7 december 2015!

Het vervolg

In Spankeren zijn we eind juni begin juli van start gegaan met “Ik buurt mee!”en de inventarisatie van de structuurvisie.

We hebben op diverse plekken in het dorp gestaan met onze tent en zijn samen met onze partners in gesprek gegaan met de bewoners van Spankeren.

Nu willen we graag verder in gesprek met u over jullie ideeën en opmerkingen. Wat is realiseerbaar en hoe gaan we dit samen met u oppakken.

Daarom nodigen we jullie graag uit om met ons in gesprek te gaan op 21 september om 20:00 in ontmoetingscentrum de Kerkhorst, Dorpsweg 65a te Spankeren. Zie ook de uitnodiging hiernaast.

Wat levert ‘buurten’ op?

Eind juni zijn wij met onze partner komen buurten in Spankeren, om samen in gesprek te gaan over de toekomst van uw buurt en welke wensen en ideeën u hierover heeft. Zowel voor de langere termijn voor de structuurvisie maar ook wensen en ideeën die we samen met u op korte termijn kunnen realiseren.

Op vier verschillende plekken per dorp schonken we koffie en thee en op de hele warme donderdag kon men ook genieten van een ijsje. Veel buurtgenoten wisten de Ik buurt mee! tent te vinden om o.a. de ingevulde enquête in te leveren. Op dit moment zijn we nog bezig met het inventariseren van alle opmerkingen. Maar over het algemeen zijn de buurtgenoten blij met hun rustige en gemoedelijke dorp dat ook nog eens in een prachtige omgeving ligt. Als aandachtspunten noemden veel mensen de verkeersveiligheid en het parkeren. Ook het gebrek aan kleinere woningen werd vaak genoemd. De functie van een dorpshuis wordt als belangrijk ervaren voor het dorp en ook het verenigingsleven speelt een grote rol. Ook wil men graag aandacht voor de entree van het dorp (vanuit Dieren)

Dit is een greep uit alle opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de buurtavonden. In september komen we terug om te discussiëren over de verbeterpunten die genoemd zijn en wat we daar mee kunnen doen. In november is er een bewonersavond met een presentatie en een gesprek over het toekomstbeeld van Spankeren.

In gesprek over Spankeren nu en in de toekomst

Na Laag-Soeren zijn nu de bewoners van Spankeren aan de beurt om te laten weten wat zij van hun buurt en dorp vinden. Er zijn vier momenten waarop zij dit kunnen doen. Samen met haar partners trekt de gemeente met een tent de buurt in om te horen wat ze samen anders of beter kunnen doen; nú en in de toekomst. Zowel de politie, de Belangenvereniging Spankeren, VIVA Rheden en Vivare zijn op maandagavond 29 juni aanwezig. Alle inwoners van Spankeren zijn uitgenodigd en gevraagd de enquête in te vullen.

Maandag 29 juni en donderdag 2 juli juni staat de koffie/thee klaar
Op maandagavond 29 juni van 19.00 tot 20.00 uur staat de Ik buurt mee!tent in de Van Broekhuysenhof nabij nummer 2 en in de Van Rhemenhof bij nummer 5 van 20.00 tot 21.00 uur. Op donderdag 2 juli staat van 19.00 tot 20.00 uur de koffie/thee klaar aan de Loohof op de parkeerplaats bij nummer 5 en 7 en van 20.00 tot 21.00 uur bij de muziektent aan het Kerkplantsoen.

Ik buurt mee!
Ik buurt mee! is een samenwerking tussen Belangenvereniging Spankeren, de wijkagent, buurtcoach, bewoners, Vivare en gemeente. Bij Ik buurt mee! ligt de nadruk op het samen werken aan een veilige, mooie en prettige buurt. Tijdens deze Ik buurt mee! avonden zijn ook de verschillende ‘buurtwerkers’ ter plaatse om informatie te geven en vragen te beantwoorden.

Spankeren, Mijn dorp van morgen

De gemeente werkt onder de naam ‘Mijn dorp van morgen’ aan een ruimtelijke structuurvisie voor het dorp Spankeren. Deze structuurvisie geeft in grote lijnen aan hoe Spankeren er in 2030 uit kan komen te zien. En wat er dan de komende jaren moet gebeuren om dit te bereiken. Het gaat hierbij om een lange termijn visie.
In ‘Mijn dorp van morgen’ wordt de dorpsidentiteit beschreven en worden onder andere uitspraken gedaan over de openbare ruimte, de bebouwing en de voorzieningen in het dorp. Ook hiervoor vraagt de gemeente bewoners mee te denken.

Vervolg

We inventariseren de opgehaalde informatie. En komen in september terug in Spankeren om te discussiëren over de verbeterpunten die de bewoners hebben aangegeven en wat we daar mee kunnen doen. In november is er een bewonersavond met een presentatie en het gesprek over het toekomstbeeld van Spankeren.  

Vul de enquête in

Buurtplan Spankeren

Buurten in Spankeren

Draag jij ook je steentje bij voor een schonere omgeving?

woensdag 27 feb 2019

Op Zaterdag 23 maart 2019 is de landelijke Opschoondag.
Doe jij samen met vrienden, familie, buren...

Lees meer >

Dien je idee in

Heeft u een goed idee voor uw buurt? Bijvoorbeeld een buurt-sportoernooi, een buren voor buren initiatief of een idee voor een groenere straat? Laat het ons weten. U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage uit het buurtbudget. Uw idee verschijnt na het indienen direct op de kaart!

Dien idee in

Ik Twitter mee

    Volg ons op Twitter