Ik buurt mee > Buurten > Rheden > Rheden Noord > 

Terug in Rheden, op de markt maar nu met buurtplan

Zaterdag 6 december a.s. omstreeks 11.00 uur deelt wethouder Ronald Haverkamp samen met het Ik buurt mee!team buurtplannen uit op de weekmarkt in Rheden aan de Dorpsstraat.

In eerste instantie werden Rheden Noord en Rheden Zuid als twee afzonderlijke gebieden bekeken maar al snel bleek dat er veel overlap was. Ook Rheden Centrum, waarvoor circa een jaar geleden een buurtplan was opgesteld, bleek toe aan een update.

Geslaagde buurtbijeenkomsten
De start van Ik buurt mee! in Rheden Noord en - Zuid was vorig jaar november op de weekmarkt. Toen deelden Zwarte Pieten enquêtes uit. Naar aanleiding van deze enquêtes gaf een aantal mensen zich op om mee te denken over verbeteringen voor hun buurt. Er werden verschillende bijeenkomsten georganiseerd. De succesvolste was in maart van dit jaar. Veel bewoners kwamen op deze buurtbijeenkomst af. Dit kwam mede doordat dat Martin Nijhof, bewoner van de Veerweg, de uitnodiging van Ik buurt mee! huis aan huis had bezorgd. De avond leverde o.a. twee coördinatoren op voor een buurtnetwerk die het contact met de wijkagent gaan onderhouden. Ook werden er zaken geregeld met gastheer Freddy van Lee van het team buurtbeheer van de gemeente Rheden. Zoals het plaatsen van bankjes op de begraafplaats De Pinkel.

Veiligheid

Uit de enquête blijkt o.a. dat inwoners in Rheden het liefst zelf initiatieven opstarten. Een thema dat veel mensen raakt, is veiligheid. Inmiddels vond op 2 december 2014 een bijeenkomst plaats voor bewoners van de Veerweg, Laakweg, Dorpsstraat en Kerkstraat voor het oprichten van een buurtnetwerk. Bewoners van de Marijkestraat zijn ook geïnteresseerd in een dergelijk netwerk. De buurtcoach en de politie pakken dit volgend jaar verder op.

Buurtplan

Een jaar na dato is Ik buurt mee! weer terug op de weekmarkt in Rheden, nu om het buurtplan uit te delen. In dit plan is te zien wat er de komende twee jaar staat te gebeuren in de buurt. Buurtbewoners kunnen een buurtplan ophalen bij het Medisch Centrum aan de Haverweg 55, de bibliotheek aan de Haverweg 16, De Hangmat aan de IJsselsingel 7 en De Cirkel aan de Dorpsstraat 49a in Rheden.

Bekijk en download het buurtplan als los bestand.

Download het buurtplan!

Kom meebuurten in Rheden

Op donderdag 15 mei a.s. van 16.30-20.00 bent u van harte uitgenodigd langs te komen bij sporthal De Hangmat. Aanwezig zijn de wijkagent, het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp, bewoners van succesvolle projecten, de jongerenwerker, VrijwilligeInzetVoorAnderen en medewerkers van de gemeente Rheden. Onder het genot van een kop koffie of thee met een broodje ontmoeten wij u graag. Tot de 15e mei a.s.!

Flyer uitnodiging

Wijkagent in gesprek met bewoners Veerweg in Rheden.

In het kader van een Ik buurt mee! Bijeenkomst, werd door bewoner Martin Nijhof van de Veerweg in Rheden het thema veiligheid aan de orde gesteld. Deze bewoner benaderde zijn buurtbewoners en nodigde hen uit in het Dorpshuis in Rheden.
De wijkagent, Henk Bolhuis, werd ook uitgenodigd om de bewoners van de Veerweg te vertellen hoe zij elkaar op de hoogte kunnen houden van verdachte situaties in de buurt.
Naast de wijkagent was de buurtcoach van VIVA, Jan Klein-Ikkink, aanwezig.

Donderdagavond 27 maart jl. werd de bijeenkomst gehouden. Veel buurtbewoners kwamen hier op af. Naast het interessante onderwerp ook een prima moment om nader kennis te maken met de buren.
Het was een geslaagde avond, waarop twee buurtbewoners zich aanmeldden als coördinator voor de buurtpreventie.

De heren Martin Nijhof en Anne Verburgh zullen een netwerk opzetten voor de Veerweg.

Als u dit leest en u denkt dat wil ik ook voor onze straat, neem dan contact op met Berndien Geerlings, projectleider Ik buurt mee! voor Rheden. Telefonisch op 026-4976911 of per email: b.geerlings@rheden.nl

Rheejes Praote zoekt tuinbank, ‘Ik buurt mee!’ schenkt er twee!

“Rheejes Praote pleegt regelmatig onderhoud aan het groen op begraafplaats ‘de Pinkel’ in Rheden. De (veelal oudere) bezoekers hebben echter weinig gelegenheid om even uit te rusten en zijn op zoek naar een tuinbank.
Rheejes Proate heeft geen geld om een tuinbank aan te schaffen en vraagt u om hulp. Heeft u een bank over en wilt u die beschikbaar stellen? Of heeft u geen bank, maar wilt u een donatie doen? “

Deze oproep stond eind januari op de site van RhedensNieuws.nl

Het ‘Ik buurt mee! team van Rheden benaderde de medewerkers op de gemeentewerkplaats en hoorde dat er twee bankjes opgeslagen stonden.
Gastheer Freddy van de Lee nam contact op met Kyra Meeuwissen en samen met Ale Hartgers werden er plannen gemaakt. De vraag was of iemand één bank beschikbaar had en nu werden er maar liefst twee aangeboden, dat was natuurlijk een welkome geste!

De bankjes zijn inmiddels geplaatst. Op de foto laten de stoere mannen van de gemeente hun bank in de grond zakken naast de plek waar in de jaren 70 het oude bankje heeft gestaan.
Medewerkers van buurtbeheer van de gemeente Rheden kwamen met hun auto en ‘takelden’ de bankjes op hun plek. Een hele operatie die werd beloond met koffie bij Kyra Meeuwissen thuis.

We hopen dat de bezoekers van de begraafplaats een mooi rustmoment hebben. Het mooie weer komt er aan dus lekker in het zonnetje op de bank!

Ik buurt mee! in Rheden Noord en Zuid

Op 23 november 2013 was de Ik buurt mee!-stand te vinden op de weekmarkt in Rheden.  Met name inwoners van Rheden Noord en Rheden Zuid konden  hier laten weten wat ze van hun buurt vinden. Dit deden ze o.a. door het invullen van een enquête, die uitgedeeld werden door 3 zwarte Pieten. De uitkomsten van deze enquête kunt u hier lezen.

Naar aanleiding van deze ingevulde enquêtes zijn bewoners, die hun contactgegevens hadden ingevuld, benaderd om te brainstormen over een aantal op te zetten veranderingen/verbeteringen in de buurt.

Op 23 januari jl. was er een inspirerende avond met een aantal enthousiaste buurtbewoners en ook de buurtcoach, Jan Klein-Ikkink was hierbij aanwezig.  Er is afgesproken dat zij vier weken aan de slag gaan met het bedenken hoe ze met hun gekozen ontwerp aan de gang gaan en  wie en wat ze daarvoor nodig hebben etc.

Op 27 februari a.s. is er een vervolgafspraak in Het Dorpshuis in Rheden om de  uitgewerkte ideeën te bespreken en van start te gaan met een aantal  projecten.

Een aantal geopperde onderwerpen:

 • IJsbaan (bij de pomp)
 • Beachvoetbal/beachvolleybal (bij De Leeuw)
 • Verkeersregels Groenestraat duidelijk maken in buurt
 • Schoonmaakdagen (met inzet schooljeugd)
 • Veerweg weer herstellen met groen (verplaatsbare bloembakken)
 • Buurtpreventieteam
 • Samenwerking met wijkagent
 • Buurtbbq
 • Burendag
 • Straatspeeldag
 • Onderhoud tuinen van elkaar
 • Creatieve sessie (bijvoorbeeld handwerken) met buurt


Ieder voor zich, probeert samen met andere buurtbewoners één of meerdere projecten uit te werken. Daarbij wordt gedacht aan:

 • Hoe zorg je voor publiek of deelnemers?
 • Wat heb je nodig?
 • Hoe ga je het doen?
 • Wie heb je nodig en wat kunnen jullie zelf doen?

Als u dit leest en denkt: ´ik wil graag meedenken/meedoen’, neem dan contact op met de projectleider via ikbuurtmee@rheden.nl of telefonisch via (026) 49 76 911.

Ook bent u van harte welkom op 27 februari a.s. in het Dorpshuis in Rheden.

Draag jij ook je steentje bij voor een schonere omgeving?

woensdag 27 feb 2019

Op Zaterdag 23 maart 2019 is de landelijke Opschoondag.
Doe jij samen met vrienden, familie, buren...

Lees meer >

Dien je idee in

Heeft u een goed idee voor uw buurt? Bijvoorbeeld een buurt-sportoernooi, een buren voor buren initiatief of een idee voor een groenere straat? Laat het ons weten. U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage uit het buurtbudget. Uw idee verschijnt na het indienen direct op de kaart!

Dien idee in

Ik Twitter mee

  Volg ons op Twitter