Ik buurt mee > Buurten > Laag-Soeren > 

Inloopavond Laag-Soeren

Hierbij nodigen wij u uit om op dinsdag 10 mei a.s. de ontwerpstructuurvisie en het buurtplan voor Laag-Soeren te komen bekijken. In september 2015 en december 2015 spraken we samen al over de toekomst van Laag-Soeren en over de verbeterpunten en oplossingen op de korte termijn. Dit hebben we nu verwerkt in een ontwerpstructuurvisie en een buurtplan. Hierover willen we u graag informeren. Er is geen centrale presentatie dus u kunt op elk gewenst moment tussen 19.30 en 21.00 uur binnenlopen. U kunt de plannen inzien en medewerkers van de gemeente kunnen een toelichting geven.

Bekijk buurtplan!

StructuurvisieUw opmerkingen en ideeën hebben we nu verwerkt tot een ontwerpstructuurvisie. Met andere woorden: hoe kan uw dorp er in 2030 uitzien en wat gaan wij daar samen met u voor doen. De ontwerpstructuurvisie ligt van 28 april tot en met 8 juni 2016 ter inzage. In deze periode kunt u een zienswijze indienen. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website en facebook.

 

Om de uitnodiging te bekijken, klik hier.

We zien u graag op dinsdag 10 mei!

Uitnodiging bijeenkomst Laag-Soeren 16 december a.s.

Laag-Soeren, mijn dorp van morgen.

Hierbij nodigen wij u uit om op woensdag 16 december a.s. verder aan de slag te gaan met de plannen voor uw dorp. In september spraken we al samen over de toekomst van Laag-Soeren en over de verbeterpunten en oplossingen op de korte termijn.

Buurtplan
Ik buurt mee! is een werkwijze om samen met bewoners en instanties (waaronder VIVA Rheden, Sprengenland wonen, Soerens Belang en de gemeente Rheden) te werken aan een veilige, mooie en gezellige buurt. Dit zijn vaak activiteiten die we samen op de korte termijn kunnen realiseren. In het concept buurtplan ziet u welke activiteiten/werkzaamheden medebewoners en instanties al voor ogen hebben voor de komende twee jaar. We zijn benieuwd of u daarbij wilt aanhaken en wat u daaraan wilt
toevoegen.

Structuurvisie
Uw opmerkingen en ideeën hebben we nu verwerkt tot een concept structuurvisie. Met andere woorden: hoe kan uw dorp er in 2030 uitzien en wat moeten we daarvoor doen? Graag willen we samen met u kijken of dit concept voldoet aan uw verwachtingen, of dat u nog wat mist of nog opmerkingen heeft.

Graag tot ziens op woensdag 16 december 2015!

Het vervolg

In Laag Soeren zijn we eind juni van start gegaan met “Ik buurt mee!”en de inventarisatie van de structuurvisie.

We hebben op diverse plekken in het dorp gestaan met onze tent en zijn samen met onze partners in gesprek gegaan met de bewoners van Laag Soeren.

Nu willen we graag verder in gesprek met u over jullie ideeën en opmerkingen. Wat is realiseerbaar en hoe gaan we dit samen met u oppakken.

Daarom nodigen we jullie graag uit om met ons in gesprek te gaan op 23 September om 20:00 in ’t Sprengenhus, Harderwijkerweg 25a. Zie ook de uitnodiging hiernaast

Wat levert ‘buurten’ op?

Eind juni zijn wij met onze partners komen buurten in Laag-Soeren, om samen in gesprek te gaan over de toekomst van uw buurt en welke wensen en ideeën u hierover heeft. Zowel voor de langere termijn voor de structuurvisie maar ook wensen en ideeën die we samen met u op korte termijn kunnen realiseren.

Op vier verschillende plekken per dorp schonken we koffie en thee. Veel buurtgenoten wisten de Ik buurt mee! tent te vinden om o.a. de ingevulde enquête in te leveren. Op dit moment zijn we nog bezig met het inventariseren van alle opmerkingen. Maar over het algemeen zijn de buurtgenoten blij met hun rustige en gemoedelijke dorp dat ook nog eens in een prachtige omgeving ligt. Als aandachtspunten noemden veel mensen de verkeersveiligheid en het parkeren. Ook het gebrek aan kleinere woningen werd vaak genoemd. De functie van een dorpshuis wordt als belangrijk ervaren voor het dorp en ook het verenigingsleven speelt een grote rol. Ook maakt men zich zorgen over de toekomst van de school in ’t Sprengenhus

Dit is een greep uit alle opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de buurtavonden. In september komen we terug om te discussiëren over de verbeterpunten die genoemd zijn en wat we daar mee kunnen doen. In november is er een bewonersavond met een presentatie en een gesprek over het toekomstbeeld van Laag-Soeren.

In gesprek over nu en in de toekomst

In de maand juni zijn er vier momenten waarop inwoners van Laag-Soeren kunnen laten weten wat zij van hun buurt en dorp vinden. Samen met haar partners trekt de gemeente met een tent de buurt in om te horen wat ze samen anders of beter kunnen doen; nú en in de toekomst. Naast de politie, VIVA Rheden en Soerens Belang is ook dorpswethouder Nicole Olland op 22 juni aanwezig. Alle inwoners van Laag-Soeren zijn uitgenodigd en gevraagd de enquête in te vullen.

Maandag 22 juni en woensdag 25 juni staat de koffie/thee klaar
Op maandagavond 22 juni van 19.00 tot 20.00 uur staat de Ik buurt mee!tent op de hoek Jan Ligthartlaan/Bosrichterlaan en van 20.00 tot 21.00 uur aan de Rozensteinweg nabij huisnummer 31/33. Op woensdag 24 juni staat van 19.00 tot 20.00 uur de koffie/thee klaar aan de Reinout van Gelrelaan nabij nummer 7/9 en van 20.00 tot 21.00 uur bij de Harderwijkerweg 25a bij 't Sprengenhus.

Ik buurt mee!
Ik buurt mee! is een samenwerking tussen Soerens Belang, de wijkagent, buurtcoach, bewoners en gemeente. Bij Ik buurt mee! ligt de nadruk op het samen werken aan een veilige, mooie en prettige buurt. Tijdens deze Ik buurt mee! avonden zijn ook de verschillende ‘buurtwerkers’ ter plaatse om informatie te geven en vragen te beantwoorden.

Laag-Soeren, Mijn dorp van morgen
De gemeente werkt onder de naam ‘Mijn dorp van morgen’ aan een ruimtelijke structuurvisie voor het dorp Laag-Soeren. Deze structuurvisie geeft in grote lijnen aan hoe Laag-Soeren er in 2030 uit kan komen te zien. En wat er dan de komende jaren moet gebeuren om dit te bereiken. Het gaat hierbij om een lange termijn visie.
In ‘Mijn dorp van morgen’ wordt de dorpsidentiteit beschreven en worden onder andere uitspraken gedaan over de openbare ruimte, de bebouwing en de voorzieningen in het dorp. Ook hiervoor vraagt de gemeente bewoners mee te denken.

Vervolg
We inventariseren de opgehaalde informatie. En komen in september terug in Laag-Soeren om te discussiëren over de verbeterpunten die de bewoners hebben aangegeven en wat we er mee gaan doen. In november is er een bewonersavond met een presentatie en het gesprek over het toekomstbeeld van Laag-Soeren.  

Vul de enquête in

Buurten in Laag-Soeren

Draag jij ook je steentje bij voor een schonere omgeving?

woensdag 27 feb 2019

Op Zaterdag 23 maart 2019 is de landelijke Opschoondag.
Doe jij samen met vrienden, familie, buren...

Lees meer >

Dien je idee in

Heeft u een goed idee voor uw buurt? Bijvoorbeeld een buurt-sportoernooi, een buren voor buren initiatief of een idee voor een groenere straat? Laat het ons weten. U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage uit het buurtbudget. Uw idee verschijnt na het indienen direct op de kaart!

Dien idee in

Ik Twitter mee

    Volg ons op Twitter