Ik buurt mee > Buurten > Ellecom > 

Inloopavond Ellecom

Hierbij nodigen wij u uit om op woensdag 11 mei a.s. de ontwerpstructuurvisie en het buurtplan voor Ellecom te komen bekijken. In september 2015 en december 2015 spraken we samen al over de toekomst van Ellecom en over de verbeterpunten en oplossingen op de korte termijn. Dit hebben we nu verwerkt in een ontwerpstructuurvisie en een buurtplan. Hierover willen we u graag informeren. Er is geen centrale presentatie dus u kunt op elk gewenst moment tussen 19.30 en 21.00 uur binnenlopen. U kunt de plannen inzien en medewerkers van de gemeente kunnen een toelichting geven.

Bekijk buurtplan!

StructuurvisieUw opmerkingen en ideeën hebben we nu verwerkt tot een ontwerpstructuurvisie.Met andere woorden: hoe kan uw dorp er in 2030 uitzien en wat gaan wij daar samen met u voor doen. De ontwerpstructuurvisie ligt van 28 april tot en met 8 juni 2016 ter inzage. In deze periode kunt u een zienswijze indienen. Meer informatie hierover kunt u vinden op mijndorpvanmorgen.nl en Facebook.

 

Om de uitnodiging te bekijken, klik hier.

We zien u graag op  woensdag 11 mei!

Uitnodiging bijeenkomst Ellecom 8 december a.s.

Uw dorp Ellecom op weg naar de toekomst!

Hierbij nodigen wij u uit om op dinsdag 8 december a.s. verder aan de slag te gaan met de plannen voor uw dorp. In september spraken we al samen over de toekomst van Ellecom en over de verbeterpunten en oplossingen op de korte termijn.

Structuurvisie

Uw opmerkingen en ideeën hebben we nu verwerkt tot een concept structuurvisie.Met andere woorden: hoe kan uw dorp er in 2030 uitzien en wat moeten we daar voordoen? Graag willen we samen met u kijken of dit concept voldoet aan uw verwachtingen,of dat u nog wat mist of nog opmerkingen heeft.

Buurtplan

Ik buurt mee! is een werkwijze om samen met bewoners en instanties (waaronder Vivare, VIVA Rheden, Politie,Radar en de gemeente) te werken aan een veilige, mooie en gezellige buurt. Dit zijn vaak activiteiten die we samen op de korte termijn kunnen realiseren. In het concept buurtplan
ziet u welke activiteiten/werkzaamheden medebewoners en instanties al voor ogen hebben voor de komende twee jaar. We zijn benieuwd of u daarbij wilt aanhaken en wat u daaraan wilt toevoegen.

We zien u graag op dinsdag 8 december 2015!

Vervolg bijeenkomst

In de maand juli hebben we met onze tent van “Ik buurt mee!”, de structuurvisie en onze partners op diverse plekken Ellecom bezocht.

Hier kon u als bewoner aangeven wat u zo waardeert aan Ellecom, maar ook kon u verbeterpunten aangeven. Hier heeft u zeer positief op gereageerd.

We willen dan ook graag met u in gesprek over wat is realiseerbaar en hoe kunnen we de handen in een slaan om ons en uw doel te bereiken.

U bent van harte uitgenodigd om op 30 september vanaf 19:30 in De Peerdestal,

Zutphensestraatweg 50 onder het genot van een kop koffie/thee met ons het gesprek in te gaan.

Wat levert ‘buurten’ op?

Begin juli zijn wij met onze partner komen buurten in Ellecom, om samen in gesprek te gaan over de toekomst van uw buurt en welke wensen en ideeën u hierover heeft. Zowel voor de langere termijn voor de structuurvisie maar ook wensen en ideeën die we samen met u op korte termijn kunnen realiseren.

Op vier verschillende plekken per dorp schonken we koffie en thee. Veel buurtgenoten wisten de Ik buurt mee! tent te vinden om o.a. de ingevulde enquête in te leveren. Op dit moment zijn we nog bezig met het inventariseren van alle opmerkingen. Maar over het algemeen zijn de buurtgenoten blij met hun rustige en gemoedelijke dorp dat ook nog eens in een prachtige omgeving ligt. Als aandachtspunten noemden veel mensen de verkeersveiligheid en het parkeren. Ook het gebrek aan kleinere woningen werd vaak genoemd. De functie van een dorpshuis wordt als belangrijk ervaren voor het dorp en ook het verenigingsleven speelt een grote rol. Ook mist men een recreatieve verbinding (wandelen) tussen het dorp en Landgoed Avegoor

Dit is een greep uit alle opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de buurtavonden. In september komen we terug om te discussiëren over de verbeterpunten die genoemd zijn en wat we daar mee kunnen doen. In november is er een bewonersavond met een presentatie en een gesprek over het toekomstbeeld van Ellecom.

In gesprek over Ellecom nu en in de toekomst

Na Laag-Soeren en Spankeren zijn nu de bewoners van Ellecom aan de beurt om te laten weten wat zij van hun buurt en dorp vinden. Er zijn vier momenten waarop zij dit kunnen doen. Samen met haar partners trekt de gemeente met een tent de buurt in om te horen wat ze samen anders of beter kunnen doen; nú en in de toekomst. Zowel medewerkers van de politie, VIVA Rheden, Vivare en de gemeente zijn aanwezig. Op maandagavond 6 juli is ook dorpswethouder Ronald Haverkamp in Ellecom. Alle inwoners zijn uitgenodigd en gevraagd de enquête in te vullen. (klik hier)

Maandag 6 juli en woensdag 8 juli staat de koffie/thee klaar
Op maandagavond 6 juli van 19.00 tot 20.00 uur staat de Ik buurt mee!tent aan de Binnenweg ter hoogte van nummer 25a en 23 b. Van 20.00 tot 21.00 uur staat de tent bij het Ds. G. Bosplantsoen ter hoogte van nummer 12.
Op woensdag 8 juli staat van 19.00 tot 20.00 uur de koffie/thee klaar aan De Friedhof ter hoogte van nummer 5 en van 20.00 tot 21.00 uur aan de Binnenweg bij het speelveld.

Ik buurt mee!
Ik buurt mee! is een samenwerking tussen de wijkagent, buurtcoach, bewoners, Vivare en gemeente. Bij Ik buurt mee! ligt de nadruk op het samen werken aan een veilige, mooie en prettige buurt. Tijdens deze Ik buurt mee! avonden zijn ook de verschillende ‘buurtwerkers’ ter plaatse om informatie te geven en vragen te beantwoorden.

Ellecom, Mijn dorp van morgen
De gemeente werkt onder de naam ‘Mijn dorp van morgen’ aan een ruimtelijke structuurvisie voor het dorp Ellecom. Deze structuurvisie geeft in grote lijnen aan hoe Ellecom er in 2030 uit kan komen te zien. En wat er dan de komende jaren moet gebeuren om dit te bereiken. Het gaat hierbij om een lange termijn visie.
In ‘Mijn dorp van morgen’ wordt de dorpsidentiteit beschreven en worden onder andere uitspraken gedaan over de openbare ruimte, de bebouwing en de voorzieningen in het dorp. Ook hiervoor vraagt de gemeente bewoners mee te denken.

Vervolg

We inventariseren de opgehaalde informatie. En komen in september terug in Ellecom om te discussiëren over de verbeterpunten die de bewoners hebben aangegeven en wat we daar mee kunnen doen. In november is er een bewonersavond met een presentatie en het gesprek over het toekomstbeeld van Ellecom.

Uitnodiging

Buurten in Ellecom

Uitnodiging

Draag jij ook je steentje bij voor een schonere omgeving?

woensdag 27 feb 2019

Op Zaterdag 23 maart 2019 is de landelijke Opschoondag.
Doe jij samen met vrienden, familie, buren...

Lees meer >

Dien je idee in

Heeft u een goed idee voor uw buurt? Bijvoorbeeld een buurt-sportoernooi, een buren voor buren initiatief of een idee voor een groenere straat? Laat het ons weten. U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage uit het buurtbudget. Uw idee verschijnt na het indienen direct op de kaart!

Dien idee in

Ik Twitter mee

    Volg ons op Twitter