Ik buurt mee > Buurten > Dieren > Dieren Zuid > 

Papieren Buurtplan Dieren Zuid

Deze week ligt bij iedereen in Dieren Zuid het buurtplan in de bus. Dieren Zuid is de buurt ten zuiden van de N348  In het buurtplan staat te lezen wat er de komende 2 jaar gaat gebeuren in de buurt.

Samen met inwoners, Politie, Radar Uitvoering Oost en Vivare is dit buurtplan tot stand gekomen. Mede dankzij de verschillende werkgroepen en andere vrijwilligers én de ondersteuning vanuit de werkwijze Ik buurt mee!, is er de afgelopen tijd veel gebeurd in de buurt.

En de enthousiaste leden van de werkgroepen blijven buurten in de wijk. Ook het ontmoeten en inspireren van elkaar speelt een belangrijke rol in de wijk. Kijk voor meer informatie in het buurtplan.

Bekijk het buurtplan!

Buurtgevoel in Dieren Zuid

Op dinsdag 1 november spraken 20 inwoners van Dieren Zuid over het 'buurtgevoel' in de wijk. Bij de opening van de bijeenkomst zijn alle deelnemers gevraagd wat zij vinden van het 'buurtgevoel' in Dieren Zuid. De meesten gaven aan dat zij goed contact hadden met de buren. Dat is volgens ons ook waar 'buurtgevoel' begint: door elkaar te leren kennen maak je samen een leuke buurt. In een fijne buurt spreek je elkaar makkelijker aan en kun je ook om hulp vragen wanneer het nodig is.

Ideeën en projecten voor meer 'buurtgevoel'
Uit eerdere gesprekken met buurtbewoners zijn verschillende ideeën en projecten naar voren gekomen die 'buurtgevoel' kunnen bevorderen. Om deze prachtige ideeën werkelijkheid te laten worden, moet u zelf aan de slag! Wij kunnen u helpen met het vinden van hulp en eventueel financiering.
 
Ideeën in uitvoering

 • Kunstroute. Een aantal buurtbewoners willen in 2017 een kunstroute gaan organiseren door Dieren Zuid. In Dieren Zuid wonen wereldberoemde kunstenaars, die hier onbekend zijn. Ze hebben al een draaiboek bemachtigd uit Dieren Noord Oost, waar dit al twee jaar succesvol wordt gedaan. Wie helpt er mee?
 • Veerstoep: een groep inwoners zet zich in voor een schone, opgeruimde veerstoep. In een eerdere nieuwsbrief stond hierover meer informatie. Op deze bijeenkomst bleek dat er inwoners zijn die hier ongerust van worden. Ter geruststelling: eventuele grote wijzigingen in de inrichting vinden altijd plaats in overleg met omwonenden. Heeft u toch behoefte aan meer informatie, wilt u dan contact opnemen met Marjol Rooze via ikbuurtmee@rheden.nl?
 • WhatsApp Buurtpreventie: gemeente en wijkagent zoeken een aantal coördinatoren. Twee deelnemers hebben zich hiervoor aangemeld! Zie voor meer informatie deze nieuwsbrief.

Ideeën om mogelijk verder te ontwikkelen

 • Activiteiten voor en door elkaar (workshops, moestuin, biologische markt, geschiedenisverhalen, fitness). Zijn er mensen die hier verder over willen brainstormen om dit vorm te geven: neem contact op met: Dorette van Lieshout: dvlieshout@radaruitvoering.nl.
 • Netwerk lokale economie voor ZZP-ers en kleine ondernemers. Bijvoorbeeld: gebruik maken van elkaars kwaliteiten en producten, gedeelde werkplekken. Een echte uitdaging, wie durft?

Kleinere ideeën: zo uit te voeren

 • Samen eten. Bijvoorbeeld: in de Noorderstraat kookt iemand maandelijks een etentje voor een aantal buurtgenoten die vaak alleen eten. Weinig werk - veel geluk. Een deelnemer van de bijeenkomst wil dit ook gaan doen - wie volgt?
 • In kaart brengen van wildpluk-locaties in Dieren Zuid. Dat kan bijvoorbeeld op wildplukwijzer.nl. Wie heeft zin om dit samen te gaan doen?
 • Inventarisatie van de mooiste plekken in de wijk. Samen (met je buren) wandelend door de wijk de mooiste plekken zoeken.

Aanbod aan de buurt van de Sjoel

Het bestuur van de Stichting De Dierense Sjoel heeft ook twee geweldige aanbiedingen aan de buurt gedaan!

 • De twee gehandicaptenparkeerplaatsen bij de Sjoel kunnen worden opgeheven. Deze twee parkeerplaatsen zijn slechts beperkt in gebruik. Het bestuur wil dit oplossen door wanneer het nodig is een aantal parkeerplaatsen af te zetten met pilonnen.
 • Het bestuur heeft besloten een AED te plaatsen aan de buitenkant én voor het eerste jaar een cursus aan te bieden aan buurtbewoners om deze te kunnen bedienen. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Op dit moment zijn er twee AED apparaten in Dieren Zuid (bij De Plataan en de kegelbaan), welke niet altijd beschikbaar zijn.

Hoe verder?

Voor de twee 'kortste' inwoners van Dieren Zuid (een oudere dame en een Irakese jongedame die sinds drie jaar in Nederland woont) was de avond al geslaagd: zij hebben kennisgemaakt en afgesproken om met elkaar te gaan eten.

Er zijn ideeën die iedereen kan uitvoeren met zijn of haar buren. Er zijn ook grotere ideeën waar met een aantal gelijkgestemde enthousiastelingen iets heel moois van gemaakt kan worden. Wilt u daaraan meehelpen? Neem dan snel contact op met ons. Voor sommige initiatieven kan ook subsidie beschikbaar zijn!

We hopen dat deze ideeën zich verder verspreiden in Dieren Zuid, zodat het buurtgevoel verder kan opbloeien!


Buurtgevoel in Dieren Zuid

Hoe staat het met het ‘buurtgevoel’ in Dieren Zuid? Dat horen we graag op deze bijeenkomst!

Wanneer?      

1 november

Waar?  

Dierense Sjoel (Spoorstraat 34)

Hoelaat? 

19.30 – 21.00 uur

Wat gaan we doen op 1 november? Wij gaan met u in gesprek over Dieren Zuid. Is er buurtgevoel? Is het wenselijk dat dit versterkt wordt? Wat is daarvoor nodig? Graag horen we uw ideeën!Is er een onderwerp dat zeker besproken moet worden tijdens deze avond? Zoekt u buurtgenoten om een nieuwe activiteit mee op te starten? Dan kunt u alvast contact opnemen met één van ons om dat te bespreken. Wilt u even doorgeven of u kunt komen? Dan zorgen wij voor voldoende koffie, thee en koekjes! 

Ja, ik meld me aan!

Met vriendelijke groet,

Dorette van Lieshout
Krachtcoach Radar Uitvoering

Marjol Rooze
Projectleider Ik buurt mee! Dieren Zuid


De Veerstoep: samen mooier maken

In de Ik buurt mee! enquête is de Veerstoep vaak genoemd als één van de mooiste plekken van Dieren Zuid. Ook geven inwoners aan dat de Veerstoep meer aandacht nodig heeft: bijvoorbeeld zwerfafval en onderhoud zijn een ergernis.

Een enthousiaste groep buurtbewoners is hierover in gesprek gegaan met de gemeente met als doel een mooie, opgeruimde veerstoep. Op deze foto een afvaardiging:

Ze hebben al het een en ander voor elkaar gekregen. En ze hebben nog meer wensen. Bent u benieuwd? Wilt u meehelpen? Lees dan snel de nieuwsbrief voor meer informatie!


Samen zorgen voor een veilige wijk

Buurtpreventie werkt: verdachten worden aangehouden en in sommige wijken daalt het aantal woninginbraken. In verschillende wijken in gemeente Rheden zijn inmiddels WhatsApp buurtpreventie groepen opgericht, soms met hulp van de wijkagent en de gemeente, soms op eigen initiatief van inwoners.

Voor Dieren Zuid zijn wij op zoek naar een aantal mogelijke beheerders van WhatsApp buurtpreventie-groepen. Het werk valt mee en je krijgt er zelf en in de buurt een veiliger gevoel voor terug.

Wat wordt verwacht van een beheerder?

 • De beheerder is contactpersoon voor een groep buurtbewoners, de wijkagent en gemeente.
 • Eenmalig richt je de WhatsApp groep op. Buurtbewoners melden zich aan op een daarvoor aangemaakt mailadres en de beheerder voegt hen toe aan de groep. De spelregels moeten voor iedereen duidelijk zijn.
 • Het beheer van een lopende WhatsApp groep is ook niet zoveel werk. Af en toe stuur je een testbericht, of spreek je een buurtgenoot aan i.v.m. een ongepast bericht.  

Welke ondersteuning geven de gemeente en de wijkagent?

 • De gemeente ondersteunt de beheerder bij het oprichten van de WhatsApp groep.
 • Er kan voor Dieren Zuid een informatiebijeenkomst georganiseerd worden. Hierin wordt de werking van WhatsApp groepen uitgelegd. Ook geven we tips voor een veilige buurt.

Wilt u bijdragen aan een veilig Dieren Zuid en werkt u makkelijk met WhatsApp? Bent u een van de beheerders die wij zoeken? Neem dan snel contact met ons op via het contactformulier!  

Heeft u al een WhatsApp groep? Dat horen wij graag!

Kent u buurtbewoners die hier wellicht ook interesse in hebben? Wilt u dit bericht dan aan hen doorsturen?

Zie voor meer informatie de nieuwsbrief.

Aanmelden Nieuwsbrief


Sfeerimpressie Ik buurt mee! Dieren Zuid 25 juni

Op zaterdag 25 juni 2016 was het Ik buurt mee! team in Dieren Zuid om enquêtes en ideeën op te halen. Op drie locaties in de wijk was daarnaast aandacht voor drie thema’s. Op alle locaties werd lekker ‘gebuurt’.

Op de eerste locatie, “Een mooie leefomgeving in Dieren Zuid”, werden verschillende ideeën rondom Carolinapark gepresenteerd door de gemeente en De Buurtschap van Dieren.

Op de tweede locatie, “Samen werken aan een duurzame wijk”, waren de Werkgroep Energie Rheden en de Rhedense Energiebouwers aanwezig. Ook gaf de gemeente advies aan eigenaren van monumentale woningen wanneer zij duurzame maatregelen overwegen.

Op de laatste locatie, “Goed contact met je buren”, liet Dorette van Lieshout, krachtcoach, inspirerende voorbeelden zien van buurtcontact. Mark Clarijs van Wehelpen.nl liet de mogelijkheden van de website zien om elkaar te helpen.


Wat vindt u van Dieren-Zuid?

Iedereen woont graag in een fijne buurt, en Dieren Zuid is natuurlijk prachtig. Graag nodigen wij alle bewoners van Dieren-Zuid uit om samen aan de slag te gaan om Dieren Zuid nog meer te laten sprankelen!

Om beter inzicht te krijgen in de wijk vragen we buurtbewoners om deze enquête (thuis bezorgt) in te vullen vóór 27 juni. De snelste en makkelijkste manier, klik hieronder.

Vul enquête in!

Daarnaast kan de enquête ingevuld of ingeleverd worden tijdens de karavaan op 25 juni a.s. U krijgt dan ook wat lekkers!


25 juni bij u in de buurt

Op zaterdag 25 juni komt Ik buurt mee! naar u toe om uw ideeën voor een fijnere buurt te verzamelen. Op iedere locatie kunt u terecht om uw enquête in te leveren of een enquête in te vullen. Ook staat op iedere locatie het Ik buurt mee! team klaar om uw ideeën te bespreken.

Een mooie leefomgeving in Dieren Zuid
Tijd: 10.00 tot 11.00 uur

Locatie: Carolinapark ingang Hogestraat

Heeft u ideeën over de openbare ruimte? Bent u benieuwd naar plannen rondom het Carolinapark en de Veerstoep? Heeft u vragen over groen? Kom dan naar deze locatie!

Samen werken aan een duurzame wijk
Tijd: 11.30 tot 12.30 uur

Locatie: Veerstoep

Wilt u wonen in een duurzamere wijk? Op deze locatie vindt u de Werkgroep Energie Rheden, die ook ideeën heeft voor Dieren Zuid en daar geïnteresseerden voor zoekt. Ook zijn de Rhedense Energie Bouwers aanwezig om u te informeren over energiezuinig wonen. Een team van lokale aannemers, installateurs, zonnepanelenleveranciers, schilders en glaszetters staat klaar om uw woonwensen te vervullen. Woont u in een monument? Dan biedt Julie Roselle (gemeente) gratis advies wanneer u een verbouwing wilt doen.

Goed contact met je buren
Tijd: 13.00 tot 14.00 uur

Locatie: Zutphensestraatweg bij de kruising met de Noorderstraat

Wilt u meer doen met uw buren? Elkaar meer ontmoeten of elkaar helpen en heeft u daar ideeën over? Kom dan naar deze locatie! Krachtcoach Dorette van Lieshout (Radar Uitvoering Oost) helpt u graag op weg met praktijkvoorbeelden. Mark Clarijs (wehelpen.nl) laat u de mogelijkheden zien van gemeente-rheden.wehelpen.nl

Wij ontmoeten u daar graag!


Start Ik buurt mee! Dieren Zuid

Eindelijk gaat Ik buurt mee! in Dieren Zuid van start!

Over Ik buurt mee!
Ik buurt mee! is een initiatief van de gemeente Rheden, in samenwerking met Vivare, Radar Uitvoering Oost en de Politie. Samen met bewoners en betrokken organisaties werken we aan een sociale, prettige en veilige buurt. De bewoners zijn daarbij van groot belang: zij maken de buurt. Samen zorgen we ervoor dat het prettig wonen is in uw buurt. Met aandacht voor elkaar en voor de leefomgeving.

En nu: Dieren Zuid
In februari 2016 is de projectleider, Marjol Rooze, gestart met het verkennen van de buurt. Maar misschien heeft u nu al een idee dat u zelf of samen met uw buurtgenoten wilt uitvoeren? Dien dan uw idee in op deze website.

Heeft u ideeën waar straks rekening mee gehouden moet worden in het buurtplan of wilt u graag persoonlijk contact? Neem dan contact op met de projectleider Marjol Rooze, via het contactformulier.

Draag jij ook je steentje bij voor een schonere omgeving?

woensdag 27 feb 2019

Op Zaterdag 23 maart 2019 is de landelijke Opschoondag.
Doe jij samen met vrienden, familie, buren...

Lees meer >

Dien je idee in

Heeft u een goed idee voor uw buurt? Bijvoorbeeld een buurt-sportoernooi, een buren voor buren initiatief of een idee voor een groenere straat? Laat het ons weten. U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage uit het buurtbudget. Uw idee verschijnt na het indienen direct op de kaart!

Dien idee in

Ik Twitter mee

  Volg ons op Twitter