Ik buurt mee > Buurten > Dieren > Dieren Noordoost > 

Plan Werkgroep Verkeer enthousiast ontvangen

In het Ik buurt mee! proces in Dieren Noordoost is voor een aantal thema’s werkgroepen ontstaan. Groepen bewoners verdiepen zich in een thema en proberen verbeteringen voor de buurt aan te dragen.
Zo heeft een werkgroep zich beziggehouden met de verkeersproblematiek. Tijdens de gehouden ‘hofjestour’ en via de ingevulde enquêtes kwam o.a. naar voren dat regelmatig te hard wordt gereden in de wijk en dat er sprake is van parkeeroverlast. Ook vinden bewoners dat er beter moet worden gehandhaafd.

Buurtbewoner Jos Boon bood op 7 januari namens de werkgroep Verkeer het plan van aanpak (inventarisatie van knelpunten en oplossingen) aan, aan Constans Pos (wethouder Ik buurt mee!) en Ronald Haverkamp (wethouder verkeer en beheer openbare ruimte). Wethouder Pos waardeerde de opzet van het plan omdat niet alleen gekeken is naar verkeerskundige maatregelen. Jos Boon legde namelijk uit dat ook met een positieve benadering het gedrag van gebruikers veranderd kan worden om de problemen verminderen. Dat kan worden bereikt door éénduidigheid en uniformiteit t.a.v. snelheidszonering en voorrangsregels, uitbreiding en regulering van parkeerplaatsen en waar nodig verduidelijken en handhaving van de regels. Weginrichting en bebording dient in overeenstemming te worden gebracht met het snelheidsregime en overige verkeersregels. Bijzondere aandacht verdienen de Imboslaan en de situatie rondom de basisscholen. Wethouder Haverkamp wil graag de problematiek met eigen ogen zien en de afspraak is gemaakt om binnenkort met de werkgroep een rondgang door Dieren Noordoost te maken.

De gemeente wil in 2015 enkele snelheidsremmende maatregelen realiseren in Dieren Noordoost. Dit biedt mogelijkheden om in overleg de ideeën van de werkgroep af te stemmen met de plannen van de gemeente. Uiteraard worden ook de bewoners van Dieren Noordoost betrokken bij de planvorming.

Weddenschap

In Dieren Noordoost leefde het idee om een buurtmoestuin op te richten. De locatie was ook al gevonden, de bouwkavel aan de Meidoornlaan nabij de scholen.

Het idee is natuurlijk fantastisch maar de locatie vindt de gemeente wat minder geschikt. Wat nu als zich een koper aandient voor deze bouwkavel?? Dan hebben vele mensen zich ingezet en gewerkt in de moestuin en dan moet het weer opgeruimd worden. We zijn nog op zoek gegaan naar een alternatieve locatie, uiteindelijk ook wel wat gevonden, maar de initiatiefnemers haakten helaas af.

Joop, één van de initiatiefnemers, ging met wethouder König de weddenschap aan dat de bouwkavel niet binnen een jaar verkocht zou zijn. Joop heeft gelijk gekregen en ontving uit handen van wethouder Pos een kistje verse groenten.

Heeft u interesse om voor en met de buurt een moestuin op te zetten, mailt u dan naar ikbuurtmee@rheden.nl

Nieuwbrief DINO oktober

In de nieuwsbrief van oktober staat veel vermeld over de processen die ontstaan zijn vanuit Ik buurt mee! Erg leuk om te lezen dat de mensen zich blijven inzetten voor hun eigen buurt.

Bekijk de nieuwsbrief!

Buurtplan gereed!

In een special van de Nieuwsbrief DiNO staat wat er allemaal gebeurd is sinds
Ik buurt mee! in Dieren Noordoost is geïntroduceerd. Deze nieuwsbrief is huis-aan-huis verspreid in de wijk.

Op woensdagmorgen 7 mei kwam een aantal actieve buurtbewoners bij elkaar om de oplevering van deze speciale Nieuwsbrief te vieren met koffie en Ik buurt mee!-gebak in wijkcentrum De Drieschaar.

Ik buurt mee! was de aanjager maar dankzij enthousiaste buurtbewoners is in korte tijd veel bereikt. Een mooi succes is bijvoorbeeld de onlangs gehouden Kunstroute. En het project Buren voor Buren, waarvoor al meer dan 30 aanmeldingen binnen zijn om andere buurtbewoners van dienst te zijn. Verschillende werkgroepen zijn nog bezig met het uitwerken van de ideeën over thema’s als thuis voelen in de buurt, verfraaien woonomgeving, verkeersperikelen, activiteiten in De Drieschaar en samen inkopen. De buurtbewoners ontvangen daarover later meer informatie.

Buurtkaart
Op de buurtkaart midden in de Nieuwsbrief staat te lezen wat er de komende twee jaar gaat gebeuren in de wijk en wie daar mee bezig zijn/gaan.
De papieren buurtkaart is nu klaar maar dat betekent niet dat Ik buurt mee! stopt. In tegendeel de bewoners blijven zich samen met de buurtcoach, de politie, de woningbouwvereniging en de gemeente inzetten voor een sociale, prettige en veilige buurt. Want dat is het doel van Ik buurt mee!

Bekijk de nieuwsbrief!

Bekijk en download het buurtplan als los bestand.

Download het buurtplan!

De werkgroep Buren voor Buren wil u wat vragen

Voor die medebewoners van hun wijk die net een of twee handen tekort komen. Letterlijk, bijvoorbeeld omdat ze zelf twee linkerhanden hebben, figuurlijk, omdat hun netwerk of hun financiële toestand niet toereikend is. Waardoor ze vastlopen met al dat soort kleine, alledaagse dingen waarvoor je geen vakman of zorgverlener wilt of kunt laten komen. Misschien komt het Achterhoekse ’noaberschap’ nog het dichtste in de buurt, elkaar in je eigen omgeving een handje toesteken waar en wanneer dat nodig is.

Om Buren voor Buren in Dieren Noordoost van de grond te krijgen, moeten we eerst weten of we wel ’handen’ genoeg kunnen krijgen om aan te bieden. En liefst ook zoveel mogelijk verschillende. Dat doen we onder meer via deze webpagina. We gaan er beslist niet van uit, maar mocht onverhoopt blijken dat we uit onze wijk niet voldoende verschillende ’handen’ kunnen krijgen, dan kunnen we vragers niets bieden en eindigt, hoe teleurstellend ook, ons initiatief. Dus: hoe meer mensen zich opgeven, hoe beter.

Vul de enquête in

Met vriendelijke groet,
De werkgroep Buren voor Buren

 

Hoe staat het met Ik buurt mee! in Dieren Noordoost?

Vlak voor de kerst is er een leuke buurtavond geweest in het kader van Ik buurt mee! in Dieren Noordoost. Op deze avond zijn er opnames gemaakt en verwerkt tot een filmpje (zie hiernaast).

Op deze drukbezochte avond zijn er 25 betrokken buurtbewoners opgestaan en hebben zich aangemeld om deel te nemen in een van de werkgroepen. Deze werkgroepen zijn op 25 februari bijeen geweest om met het Ik buurt mee! team van Dieren Noordoost de voortgang te bespreken, af te stemmen en goede tips en ideeën met elkaar te delen.

Bijna alle werkgroepleden waren aanwezig, evenals de Ik buurt mee! teamleden.

Jos Meerssman heeft een en ander verteld over zijn rol als buurtcoach en mogelijk beschikbare budgetten voor de realisatie van de ideeën van de werkgroepen. René Schoneveld vertelde over de rol die het wijkplatform DiNO kan nemen bij subsidieaanvragen en in de communicatie (wijkkrant/ digitale nieuwsbrief).

Per werkgroep de stand van zaken:

Thuisvoelen in de buurt
De twee initiatiefnemers hebben eerst gezorgd voor uitbreiding van de werkgroep. Met elkaar gaan ze nu nadenken over de mogelijkheden binnen dit thema.

Activiteiten in de Drieschaar
Deze werkgroep heeft een formulier opgesteld waarmee ze onder alle buurtbewoners van Dieren Noordoost willen inventariseren voor welke activiteiten de buurt warm loopt. Let op uw brievenbus en vul het formulier in!

Verfraaien woonomgeving
De werkgroep richt zich op de organisatie van een zwerfvuilactie in de buurt door bewoners op zaterdagmorgen 29 maart. U helpt toch ook mee?

Buren voor buren
Er is een folder gemaakt die een toelichting geeft op het ‘buren voor buren’ project, die wordt binnenkort verspreid in Dieren Noordoost. De werkgroep zoekt buurtbewoners met een hart die iets voor andere
buurtbewoners willen betekenen. Laat weten wat u kunt doen voor een medebuurtbewoner uit Dieren Noordoost? U doet toch ook mee?

Verkeersperikelen
‘Parkeren’ en ‘snelheid’ zijn de twee belangrijkste thema’s in deze werkgroep. Oplossingen en ideeën worden verzameld en dit komt tezamen in een plan van aanpak.

Evenementen in de buurt
In het weekend van 12 en 13 april organiseert de werkgroep een kunstroute door Dieren Noordoost. Kunst kijken bij de mensen thuis en in De Drieschaar, er hebben zich nu al 20 kunstdeelnemers gemeld!


Naast deze werkgroepen spelen er nog een paar initiatieven:

  • De jongerenwerkster, Esmay Alexander, werkt samen met een bewoonster van de Meidoornlaan aan een plannetje om met de jongeren (leeftijd 12 – 16 jaar) van Dieren Noordoost in gesprek te gaan en te proberen samen met hen iets te organiseren voor deze doelgroep. Dit voorjaar gaan ze daarmee aan slag.
  • De buurtpreventiegroep van het wijkplatform DiNO is bij elkaar geweest en heeft een nieuwe wijkindeling voor de wijkcontactpersonen gemaakt. Ook is er gesproken met de wijkagent en de gemeente over het opzetten van een  communicatie/waarschuwingssysteem via Whatsapp voor Dieren Noordoost.
  • Vanuit de gemeente is er een initiatief om samen met bewoners te onderzoeken of er onder de buurtbewoners interesse is om gezamenlijk slim in te kopen op het gebied van energiebesparende maatregelen. Dit past prima in de Ik buurt mee! gedachte en we willen starten in Dieren Noordoost. We zijn nu op zoek naar enkele bewoners die hier in mee willen denken en mee willen doen. De werkgroep wordt ondersteunt door een ingehuurde professional. Voor meer informatie, klik hier!


Tot slot
Het doel van Ik buurt mee! is om samen met bewoners en betrokken organisaties te werken aan een socialere, prettigere en veiligere buurt. Een groot aantal buurtbewoners van Dieren Noordoost heeft de handschoen opgepakt en is daarmee aan de slag gegaan. De komende maanden kunt u van hen uitnodigingen of vragenlijstjes ontvangen. U doet en werkt dan toch ook mee?

Namens het Ik buurt mee! team en de werkgroepleden,

Dirk de Rooij
Projectleider Ik buurt mee! Dieren Noordoost
026 – 4976344

Werkgroepen komen bijeen op 25 februari

Op 17 december waren meer dan 60 buurtbewoners nieuwsgierig naar de uitkomsten en het vervolg van Ik buurt mee! in Dieren Noordoost. Op deze avond zijn zeven werkgroepen van bewoners gevormd en deze groepen zijn aan de slag gegaan met de verschillende thema’s. Op 25 februari zijn de werkgroepen uitgenodigd om te vertellen hoe het er mee staat, wat de vorderingen zijn en waar de werkgroepen tegenaan lopen. Door de betrokkenheid en het enthousiasme van de werkgroepen en het Ik buurt mee! team denken we dat er deze avond veel energie en creativiteit vrij zal komen.

Enkele werkgroepen niet zo heel ruim in de bemensing. Wilt u als werkgroeplid meedenken en meedoen, dan bent u van harte welkom op 25 februari in De Drieschaar (19.30 – 21.30 uur).
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze mail, of wilt u uw komst aanmelden, dan hoor of lees ik dat graag.

Met vriendelijke groet, namens het Ik buurt mee! team,

Buurtavond Dieren Noordoost

Dinsdagavond 17 december 2013 stond om 19.00 uur de koffie klaar in wijkcentrum De Drieschaar. Inspirerend, samen, ontmoeten, motiverend, verrassend en uitdagend! Dit waren de kreten op de uitnodiging die de bewoners van Dieren ontvingen voor de buurtavond.

De avond
De opkomst was groot, meer dan 60 buurtgenoten waren nieuwsgierig naar de uitkomsten en het vervolg van Ik buurt mee! Jos Meerssman, buurtcoach, trad op als avondvoorzitter. Jos stelde het Ik buurt mee! team van Dieren Noordoost voor en gaf de aftrap voor het programma. Vervolgens heeft Dirk de Rooij, gemeentelijk projectleider van Ik buurt mee! in Dieren Noordoost, de resultaten van de enquête teruggekoppeld.

Het hoofdprogramma: ontmoeten, samen, inspireren, motiveren en uitdagen!
Iris Kleinlugtenbelt, bewoonster van Dieren Noordoost en lid van het Ik buurt mee! team leidde ons naar het creatieve gedeelte. Als inspiratie werden twee korte filmpjes getoond. Daarna kon een ieder één van de acht thema’s kiezen en daarover met elkaar in gesprek gaan.

Bewoners in werkgroepen

Voor zeven van de acht thema’s zijn werkgroepen van bewoners gevormd: Kunst in de buurt, buren voor buren, nieuwe activiteiten in De Drieschaar, thuis voelen in de buurt, verkeersperikelen, verfraaien woonomgeving en buurtpreventie. De werkgroepen gaan aan de slag met de thema’s en worden daar waar nodig ondersteund. Wilt u alsnog aanhaken bij een van de werkgroepen neem dan contact op door hier te klikken

Ervaringen bezoekers
Het was een gezellige, inspirerende en motiverende avond. Dat was de mening van de aanwezigen. Op een kaartje bij de uitgang kon een ieder aangeven wat hij of zij van de avond vond. Het ik buurt mee! team was blij met de opkomst én de resultaten.

Klik hier om het hele verslag te kunnen lezen.

Gezellige buurtavond op 17 december

Op 17 december 2013 organiseert het Ik buurt mee! team van Dieren Noordoost een gezellige buurtavond. Op deze avond geven we een toelichting op de uitkomsten en vertellen we u hoe we  verder gaan met de uitkomsten. Uit de opbrengst van de enquête hebben we de 8 belangrijkste onderwerpen gehaald waar we op deze buurtavond verder invulling aan geven. Uiteraard kiest u zelf het onderwerp dat u het meest aanspreekt.

Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar in De Drieschaar. Om 19.30 uur starten we met het officiële gedeelte van de avond. We eindigen rond 21.30 uur. (klik hier voor het programma)

We hopen u te ontmoeten!

Uitslag van de enquête

In de periode van 30 september tot en met 10 oktober heeft de ‘hofjestour’ plaatsgevonden. Voorafgaande is huis aan huis een uitnodiging met enquête verspreid.

De 20 buurtjes zijn bezocht en ongeveer 300 mensen zijn nieuwsgierig geweest naar Ik buurt mee! Het team van Ik buurt mee! is zeer tevreden over de opkomst en de opgehaalde enquêtes.

Op de enquête kon men ook het (mail)adres achterlaten om op de hoogte te worden gehouden over het vervolg van Ik buurt mee! 150 bewoners hebben hier positief op gereageerd.

Een korte impressie van de uitkomsten
(klik hier voor de volledige uitslag)
Er zijn maar liefst 200 enquêtes ingevuld! Dat is 22%, een zeer hoge respons. In de enquête zaten 6 vragen die gingen over de buurt, buurtgenoten, woonomgeving, ergernissen en wijkcentrum De Drieschaar.

Over het algemeen zijn de bewoners van Dieren Noordoost tevreden over de buurt en de buurtgenoten. Bewoners blijven ook lang in deze buurt wonen.

Als men iets zou willen veranderen dan gaat het over:

  • (beter) onderhoud van het groen
  • diverse verkeersaangelegenheden
  • meer aandacht voor jeugd en jongeren
  • meer parkeerplaatsen

De grootste ergernis van bewoners zijn de honden- en kattenoverlast en er wordt geklaagd over buurt of buren. De oplossing die wordt aangedragen om ergernissen op te lossen is toezicht houden en handhavend optreden.

79% geeft aan tevreden te zijn over hoe de buurtgenoten met elkaar omgaan. Volgens 14% kan het beter. 4% is niet tevreden en 3% heeft geen contact in de buurt.

Tweederde geeft aan niets te missen in de omgang met straatgenoten, 21% mist gemoedelijkheid of andere sociale omgangsvormen.

Een derde van de bewoners zou met wel meer mensen uit de straat kennis te willen maken.

Nog eens 12% wil dat ook doen als dat zo uitkomt, 43% geeft aan dat niet te willen.

Heeft u ideeën waarmee De Drieschaar nog meer de functie van wijkcentrum kan vervullen?

Er worden verschillende ideeën aangedragen die in De Drieschaar georganiseerd kunnen worden. Wat ook genoemd wordt, is dat men niet weet welke activiteiten plaatsvinden nu in De Drieschaar worden georganiseerd.

Verschillende bewoners hebben de enquête aangegrepen om ergens melding van te maken of om vragen te stellen. Daar zijn we inmiddels ook mee aan de slag gegaan. Later worden ook deze resultaten via de website bekend gemaakt.

De hofjestour zit er op!

Met partytent, koffie en thee zijn de 20 buurtjes bezocht en ongeveer 300 mensen zijn nieuwsgierig geweest naar Ik buurt mee!
Het team van Ik buurt mee! is zeer tevreden over de opkomst en de opgehaalde enqutes. Er zijn maar liefst 200 enquêtes ingevuld!!
Binnenkort worden de eerste resultaten bekend gemaakt op deze website.

Verschillende bewoners hebben de enquête aangegrepen om ergens melding van te maken of om vragen te stellen. In de uitwerking van de enquête komen we hierop terug.
Indien nodig wordt nog even persoonlijk contact opgenomen.

Ondertussen werkt het Ik buurt mee! team aan de voorbereidingen van een inspiratiebijeenkomst. We hopen u ook daar weer te mogen begroeten!
Binnenkort hoort of leest u daar meer over.

Het Ik buurt mee! team van Dieren Noordoost

Dieren Noordoost

Dieren Noordoost is de vijfde buurt in de gemeente Rheden waar we starten met Ik buurt mee!
In het voorjaar van 2013 is het eerste contact geweest met het wijkplatform DiNO en is gezamenlijk bedacht hoe we Ik buurt mee! gaan uitvoeren in Dieren Noordoost. Naast het wijkplatform zijn daar ook enkele bewoners en professionals bij betrokken. Met elkaar vormen zij het Ik buurt mee! team.

Het Ik buurt mee! team van Dieren Noordoost omschrijft het als volgt.
Ik buurt mee! is een oproep om er met elkaar aan te werken dat u in een fijne buurt woont: een mooie woonomgeving met fijne buurtbewoners. Ik buurt mee! wil laten zien dat we samen heel veel kunnen.

Om daar mee aan de slag te kunnen, willen we u graag een aantal vragen stellen. Zo willen we  weten wat u vindt van uw buurt en of dat u uw buurtgenoten wilt leren kennen. Deze vragen zijn verwerkt in een kleine enquête. (klik hier om te bekijken) Deze is huis aan huis verspreid in Dieren Noordoost met daarbij de uitnodiging voor de buurtbijeenkomst. Zo komen we vanaf 30 september a.s. in 20 buurtjes.

Een afvaardiging van het Ik buurt mee! team komt een uurtje in uw buurt. Graag ontvangen we dan de enquête ingevuld terug en willen we met u in gesprek. Wij zijn benieuwd naar uw wensen en ideeën. Ook willen we van gedachten wisselen  hoe we daar samen  uitvoering aan kunnen geven. Ik buurt mee! is een oproep aan u om mee te werken en mee te denken. Samen maken we immers de buurt.

Op de bijeenkomsten laten we enkele leuke aansprekende voorbeelden zien. Ook presenteren de verschillende ‘buurtwerkers’ zich.

We hopen u te ontmoeten op één van de avonden. Kunt u niet op de bijeenkomst in uw eigen buurt, dan bent u uiteraard van harte welkom op één van de andere bijeenkomsten. De planning van de bijeenkomsten kunt bekijken door hier te klikken. Uw enquête kunt u  ook kwijt in de enquêtebus die bij de Spar staat.

Met vriendelijke groet,

Het Ik buurt mee! team van Dieren Noordoost
o.a.
Daaf van Beveren
Dirk de Rooij
Erna Wolfs
Iris Kleinlugtenbelt
Irene Haverkamp
Jacco Dekker
Joop Jansen
Jos Boon
Jos Meerssman

 

Werkgroep verkeer biedt plan aan

Weddenschap

Uitreiking buurtplan

Draag jij ook je steentje bij voor een schonere omgeving?

woensdag 27 feb 2019

Op Zaterdag 23 maart 2019 is de landelijke Opschoondag.
Doe jij samen met vrienden, familie, buren...

Lees meer >

Dien je idee in

Heeft u een goed idee voor uw buurt? Bijvoorbeeld een buurt-sportoernooi, een buren voor buren initiatief of een idee voor een groenere straat? Laat het ons weten. U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage uit het buurtbudget. Uw idee verschijnt na het indienen direct op de kaart!

Dien idee in

Ik Twitter mee

    Volg ons op Twitter