Ik buurt mee > Buurten > Dieren > Dieren Noord > 

Buurtplan Dieren-Noord verspreid

Op vrijdag 17 juli 2015 viel het buurtplan bij de buurtbewoners in de bus. De bewoners kunnen in het buurtplan zien wat er in hun buurt staat te gebeuren de komende twee jaar en welke projecten en professionals actief zijn in de buurt.

Op het buurtplan staan projecten en initiatieven voor de komende twee jaar. De buurtcoach, blijft samen met de politie, de gemeente, de jongerenwerker van Radar, de ouderenadviseur van VIVA Rheden met de bewoners in gesprek over de buurt.

De aftrap voor Ik buurt mee! in Dieren-Noord vond plaats tijdens de Herfstmarkt eind 2013 bij basisschool De Wensvogel. Doel van de Herfstmarkt was het brengen van informatie naar buurtbewoners en het kennismaken met de verschillende partijen die actief zijn in de buurt. Wensen werden in de Wensbox achtergelaten en er was een collagewedstrijd ‘Mijn ideale buurt’. Miray, een leerlinge van De Wensvogel was de winnares. De speeltuin aan het Vogelplantsoen is een jaar lang naar haar vernoemd.

Er zijn vervolgens onder andere enquêtes ingevuld, diverse portiekgesprekken gehouden en een opschoonactie gehouden.

Op deze website staat altijd de laatste stand van zaken en kunt u ook nieuwe ideeën aandragen voor uw buurt!

Buurtplan Dieren-Noord verspreid

Op vrijdag 17 juli 2015 viel het buurtplan bij de buurtbewoners in de bus. De bewoners kunnen in het buurtplan zien wat er in hun buurt staat te gebeuren de komende twee jaar en welke projecten en professionals actief zijn in de buurt.

Op het buurtplan staan projecten en initiatieven voor de komende twee jaar. De buurtcoach, blijft samen met de politie, de gemeente, de jongerenwerker van Radar, de ouderenadviseur van VIVA Rheden met de bewoners in gesprek over de buurt.

De aftrap voor Ik buurt mee! in Dieren-Noord vond plaats tijdens de Herfstmarkt eind 2013 bij basisschool De Wensvogel. Doel van de Herfstmarkt was het brengen van informatie naar buurtbewoners en het kennismaken met de verschillende partijen die actief zijn in de buurt. Wensen werden in de Wensbox achtergelaten en er was een collagewedstrijd ‘Mijn ideale buurt’. Miray, een leerlinge van De Wensvogel was de winnares. De speeltuin aan het Vogelplantsoen is een jaar lang naar haar vernoemd.

Er zijn vervolgens onder andere enquêtes ingevuld, diverse portiekgesprekken gehouden en een opschoonactie gehouden.

Op deze website staat altijd de laatste stand van zaken en kunt u ook nieuwe ideeën aandragen voor uw buurt!

Brainstormavond Ik buurt mee!

Maandag, 27 januari, vond in basisschool De Wensvogel een Ik buurt mee! brainstormavond plaats. Er kwamen 14 buurtbewoners op af. Ook waren verschillende leden van het Ik buurt mee! team aanwezig.
Tijdens de introductie werd in vogelvlucht de uitslag van de opgehaalde wensen, ideeën en klachten gepresenteerd.
Vervolgens konden de buurtbewoners kiezen met welk thema zij in hun buurt aan de slag wilden gaan. Zij konden kiezen uit de thema`s: sociaal, jeugd & jongeren, groen, straat & verkeer en spelen. Enthousiast werd hierover gebrainstormd. Dit resulteerde in zes werkgroepen/ initiatieven:

1) Sociaal
Buren voor Buren in Dieren Noord proberen vorm te geven en aansluiten bij het Servicepunt Dieren.

2) Jeugd & jongeren

Disco`s organiseren in het jongerencentrum voor leerlingen van groep 7&8 Tijdens schoolvakanties en filmmarathons organiseren voor de jeugd.

3) Straat & verkeer
Het nader onderzoeken van de verschillende knelpunten rondom de ervaren parkeeroverlast in de wijk en om zo te komen tot oplossingen.

4) Nieuwsbrief
Vanuit de groep buurtbewoners kwam het idee een ‘Ik buurt mee! Nieuwsbrief’ voor Dieren Noord te maken.

5) Flyeren
Een aantal buurtbewoners heeft aangegeven zich in Dieren Noord in te willen zetten voor de verspreiding van folders/nieuwsbrieven.

6) Groen
De opschoondag van 9 januari jl. een structureel vervolg geven in de buurt. Voor het verder vormgeven en de uitvoering van dit idee heeft nog niemand zich aangemeld.

Vervolg
Van de 14 aanwezige buurtbewoners, hebben 11 buurtbewoners zich bij één of meerdere werkgroepen aangesloten. Ook enkele leden van het Ik buurt mee! team hebben zich aan de verschillende werkgroepen verbonden. Er zijn voor sommige items al vervolgafspraken afspraken en de rest komt ook gauw.U kunt zich nog aanmelden voor één of meerdere werkgroepen. Ook is het natuurlijk mogelijk om zelf een werkgroep op te richten over een thema dat u bezig houdt in de buurt. Vul dan uw gegevens in onder contact of neem contact op met buurtcoach Jos Meerssman T 06 12 11 42 99.

Herfstmarkt


Op 8 november was de Ik Buurt Mee! Herfstmarkt bij de openbare basisschool De Wensvogel aan de Geitenbergweg in Dieren. Doel van deze herfstmarkt was het brengen van informatie aan buurtbewoners en het kennismaken met de verschillende partners die actief zijn in de buurt. En daarnaast ook het ophalen van wensen en ideeën én de ergernissen die er zijn.
Na een spetterende openingsdans door de leerlingen van groep 7 en 8, begon het na een zonnige dag, hard te regenen. Ondanks het slechte weer, bleef de stemming positief en kwamen heel wat buurtbewoners buurten.

Binnenkort ziet u op deze website een (foto)sfeerimpressie van de herfstmarkt en een filmpje van de wensen die zijn achtergelaten in de Wensbox. Ook kunt u dan lezen wat er allemaal aan informatie is opgehaald tijdens de markt en de portiek- en pleingesprekken.

Winnares collagewedstrijd ‘Mijn ideale buurt’
Miray, een leerlinge van groep 7 van De Wensvogel, won de prijs met haar collage ‘mijn ideale buurt'. In januari 2014 krijgt de speeltuin aan het Vogelplantsoen haar naam. Miray had als thema ‘om meer te bezuinigen’. Haar ideaalbeeld voor de buurt:

  • Zonnepanelen op daken laten zetten, zo bespaar je op energie;

  • Groente en fruit in je eigen tuin verbouwen, zo bespaar je geld;

  • Restjes van je avondeten bewaren en de volgende dag weer gebruiken als eten;

  • Geen afval op de grond gooien, want zo vervuil je het milieu. Het kost ook geld om dit op te ruimen.

  • Op de foto ziet u Miray met haar winnende collage en de graffitikunst die zij zelf maakte tijdens de herfstmarkt met twee echte graffitiartiesten.


Enkele reacties van buurtbewoners op de herfstmarkt

Het was een heel informatieve bijeenkomst – met diverse mensen kennis gemaakt! Heerlijke soep met broodje.
Mevr. D.J. Zwierstra

We zouden maar een half uur blijven, maar gingen pas na twee uur weg. Met een graffitikunstwerk!
Lisa (14 jaar)

Top! Gezellig!
Juf Inge, ambassadeur Ik Buurt Mee!

Heel gezellig en leuk.
Maud (groep 7)


En hoe nu verder?
In de afgelopen periode hebben verschillende buurtbewoners aangegeven mee te willen denken en doen in de buurt. Dat is fantastisch! Want Ik buurt mee! staat voor samen werken aan een veilige, sociale en mooie buurt. Enthousiaste en betrokken buurtbewoners spelen hierbij een cruciale rol!
Voor de kerst worden de buurtbewoners die zich in de afgelopen periode hebben aangemeld om mee te denken/doen, telefonisch benaderd door één van de leden van het Ik buurt mee! team.

Brainstormbijeenkomst
Eind januari 2014 vindt een brainstormbijeenkomst plaats. Buurtbewoners en verschillende leden van het Ik buurt mee team! gaan samen bekijken welke ideeën, wensen en punten van ergernissen worden opgepakt/uitgewerkt.
Hebt u zich nog niet opgegeven, maar wilt u toch meedenken/meedoen, neem dan contact met ons op via het kopje 'contact' van deze website.
Hebt u toch nog een idee voor uw buurt? Geef deze door via het kopje 'Ideeën'.

Opschoonactie Dieren Noord
Op donderdag 9 januari 2014 van 12.00 tot 14.00 uur gaan leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Wensvogel de wijk opschonen. Wilt u ook uw handen uit de mouwen steken tijdens deze Ik Buurt Mee actie? Meldt u dan nu aan!

 

 

 

Brainstormavond

Onthulling Mirayspeeltuin

Filmpje Wensbox

Draag jij ook je steentje bij voor een schonere omgeving?

woensdag 27 feb 2019

Op Zaterdag 23 maart 2019 is de landelijke Opschoondag.
Doe jij samen met vrienden, familie, buren...

Lees meer >

Dien je idee in

Heeft u een goed idee voor uw buurt? Bijvoorbeeld een buurt-sportoernooi, een buren voor buren initiatief of een idee voor een groenere straat? Laat het ons weten. U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage uit het buurtbudget. Uw idee verschijnt na het indienen direct op de kaart!

Dien idee in

Ik Twitter mee

    Volg ons op Twitter