Ik buurt mee > Buurten > De Steeg > 

Eerste buurtplan gereed na geslaagde inloopmarkt

Ongeveer 60 bewoners kwamen naar Kerk op Steeg om kennis te nemen van de plannen en in gesprek te gaan met de verschillende aanwezigen. De werkgroep Stegenaren voor Stegenaren was druk met uitleg geven over het project, Gerrit van Middelkoop ontving nog enkele vondsten voor zijn reizende expositie en wijkagent Bolhuis werd bevraagd over veiligheidszaken. De heren Meijers en Labruyere, de opruimers van de Havikerwaard probeerden dorpsgenoten warm te maken voor het opschonen van het dorp of buitengebied. Ook de structuurvisie en het buurtplan kregen voldoende aandacht. Klik hier om naar de website van ‘De Steeg, mijn dorp van morgen’ te gaan en het verslag te lezen. De vragen en ideeën die bewoners gedurende het proces hebben gesteld zijn per thema gebundeld. Hier treft u het document met vragen en reacties.

Bekijk het buurtplan!

Het Ik buurt mee! proces, om te komen tot een buurtplan, is hiermee doorlopen. Maar de werkwijze Ik buurt mee! om samen te werken aan een socialere, veiligere en mooiere buurt blijft natuurlijk doorgaan. Vele initiatieven worden opgepakt door bewoners en het bestuur van de Belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard. Ook de gemeente heeft de komende jaren verschillende initiatieven waarbij de bewoners kunnen meedenken en meewerken.

Heeft u nog ideeën, vragen of behoefte aan ondersteuning? Neem contact op met de betreffende persoon, op het buurtplan staan de contactgegevens van de medewerkers van VIVA, politie, Vivare en gemeente.

Inloopmarkt

Inloopmarkt maandagavond 9 maart 2015  tussen 19.00-20.30 uur in de Kerk op Steeg.

Na de enquête, de gesprekken op straat en de bijeenkomsten in de Kerk op Steeg laten we u de resultaten zien van het Ik buurt mee! proces. Zo zijn er vele ideeën geopperd en vragen gesteld, bij elkaar wel 100. Daarnaast is de werkgroep ‘buren voor buren’ actief geweest en hebben een wervende flyer gemaakt. (bekijk deze hier) Ze vragen u of u zich wilt inzetten voor praktische hulp aan uw dorpsgenoten. Op de inloopmarkt zijn ze aanwezig om al uw vragen hierover te beantwoorden.
De heren Meijers en Labruyere zijn aanwezig als ‘opruimers’ van de Havikerwaard. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Gerrit van Middelkoop toont wonderlijke zaken die gevonden zijn langs de dorpenroute, dit als voorproefje op de reizende expositie ‘gevonden & bewaard’. Met wijkagent Henk Bolhuis kunt u in gesprek over verkeer en veiligheid

Het ontwerp van de structuurvisie voor het dorp De Steeg ligt sinds 26 februari ter inzage. Maandagavond kunt u in gesprek met de opstellers van het plan en kunt u zich bijvoorbeeld ook laten informeren hoe u een zienswijze kunt indienen, in geval u het op onderdelen van de structuurvisie oneens bent. Het indienen van een zienswijze kan tot en met 8 april 2015.

We zien en spreken u graag op de inloopmarkt.

Bekijk de uitnodiging

Twee bewonersavonden

Op 9 oktober en 30 oktober organiseerde Ik buurt mee! en Mijn dorp van morgen twee bewonersavonden in de Kerk op Steeg.

Op 9 oktober hebben we het  toekomstbeeld met circa 45 bewoners uit De Steeg besproken. Een belangrijk moment om te peilen of het toekomstbeeld dat de gemeente heeft uitgewerkt op basis van de afgelopen maanden opgehaalde informatie, klopt met het toekomstbeeld dat de bewoners hebben. Over het algemeen konden de aanwezigen zich goed vinden in de geschetste toekomstvisie. Aan de hand van doelstellingen en concrete maatregelen hebben de aanwezige bewoners kunnen aangeven welke onderdelen van de toekomstvisie zij het belangrijkst vinden. Verkeersveiligheid, Steegse haven en Amaliaplein scoorden hoog. U treft hier het verslag, de presentaties en de posters met de prioriteiten.

Op 30 oktober waren de buurtcoaches Jos Meerssman en Jan Klein Ikkink van VIVA Rheden samen met circa 30 bewoners uit De Steeg om kennis en ideeën te delen over ‘buren voor buren’ en ‘versterken buurtgevoel’. Jos heeft ons verteld over zijn ervaringen in Dieren en Spankeren. Voor De Steeg heeft dit geleid tot een werkgroep van acht bewoners die met elkaar nadenken over de manier waarop ‘buren voor buren’ in De Steeg kan worden opgezet.

Wilt u meer weten of wilt u zich aansluiten bij de werkgroep dan kunt u contact opnemen met Jan Klein Ikkink via 06-30627376 of via jankleinikkink@viva-rheden.nl.

Een aantal bewoners willen meedenken en meewerken aan het versterken van het buurtgevoel. In het Ik buurt mee! proces tot nu toe zijn al vele ideeën geopperd. Samen met de Belangengemeenschap gaan deze bewoners bekijken welke ideeën opgepakt gaan worden.

Heeft u interesse om daarbij mee te denken of te helpen dan kunt u een mailtje sturen naar bestuur@bgdesteeg.nl.

Vervolg bijeenkomsten 9 & 30 oktober

Voor alle bewoners en ondernemers van De Steeg organiseert de gemeente Rheden een vervolg op de avonden in juni en juli vanuit Ik buurt mee! en Mijn dorp van morgen. Op donderdag 9 oktober zien wij u graag voor een terugkoppeling van deze avonden en een blik op de toekomst van een nog mooier De Steeg. Op 30 oktober zien wij u graag om verder mee te denken over het buurtgevoel en Buren voor buren. Wij gaan graag met u hierover in gesprek! Bekijk hier de uitnodiging die de mensen in De Steeg ontvangen hebben.

25 jaar Moeckenkamp-Hoofdstraat

Op zaterdag 27 september hebben de bewoners van de Moeckenkamp-Hoofdstraat het 25 jarig bestaan van de buurtvereniging gevierd. Met subsidie van het Oranjefonds en buurtinitiatief van de gemeente Rheden is de buurtbank vervangen door een nieuwe duurzamere bank. De buurt heeft er een gezellige dag van gemaakt met een huifkartocht door Doesburg en ‘s avonds lekker eten met zang, muziek, voordracht en dans.

De bijeenkomsten

Buurtbijeenkomsten
Half juni zijn 6 buurtbijeenkomsten geweest, deze zijn goed bezocht en er zijn veel goede gesprekken geweest. Met de uitnodiging voor de verschillende bewonersavonden in De Steeg hebben de bewoners een enquête ontvangen met verschillende vragen over de woonomgeving, buurtbewoners en aan te pakken locaties. Veel bewoners hebben de enquête ingevuld. Klik hier voor de uitkomsten.


Buurtwandeling
Ook de buurtwandeling met 12 bewoners op 25 juni jl. heeft tot gespreksstof geleid. Van de dorpswandeling is een verslag gemaakt. Klik hier om naar de website van mijn dorp van morgen te gaan en het verslag te lezen.

BG Café
Ongeveer 70 à 80 bewoners zijn 3 juli jl. naar het BG Café gekomen, om samen in gesprek te gaan over de toekomst van het dorp. Tijdens het BG café zijn er opnames gemaakt. Klik hier voor een impressie van de avond. Maar er is ook een verslag gemaakt deze is hier te lezen.

Vervolg
In oktober organiseren Ik buurt mee! en Mijn dorp van morgen samen een vervolgavond om alle informatie die is opgehaald te bespreken. Ook organiseren we in oktober een avond met de onderwerpen ‘Buren voor buren’ en 'Versterken buurtgevoel'. Eerst vindt er eind september een separate bijeenkomst plaats om met elkaar te praten over een geschikte locatie voor de JOP. In de eerste helft van september ontvangt u meer informatie over deze drie avonden.

Veel informatie uit de bijeenkomsten

De buurtbijeenkomsten hebben ons veel informatie opgeleverd. De eerste ideeën zijn door uw buren op de website ingediend en we zijn benieuwd of deze ideeën ook bij u leven! Bent u geïnteresseerd om mee te denken dan horen we dat graag. Geef uw reactie bij het idee op de website of via contactformulier.

Volop buurten tijdens de eerste buurtavond!

Een gezellige drukte op de eerste buurtbijeenkomsten in De Steeg. Bewoners ontmoeten bewoners en informatie en ideeën worden uitgewisseld. En in sommige gevallen zijn kleine problemen gelijk opgelost! De eerste aandachtslocaties voor de dorpswandeling zijn al aangedragen.

Naast enkele buurtwerkers zijn ook iedere avond vertegenwoordigers van de Belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard aanwezig. Het nieuwe bestuur ontmoet u graag.

Inmiddels stromen de ingevulde enquêtes binnen. Heeft u de enquête al ingevuld? Het kan ook digitaal.

Vanavond komen we op andere plaatsen in De Steeg buurten. Neemt u de enquête mee?

Start Ik buurt mee! De Steeg

In het dorp De Steeg gaan we van start met Ik buurt mee! Dit wordt een bijzonder traject omdat gelijktijdig met Ik buurt mee! informatie wordt opgehaald voor het opstellen van een structuurvisie voor het dorp. In de gesprekken, ontmoetingen en de enquête met u komen zowel structuurvisie als Ik buurt mee! aan de orde.

Ik buurt mee!
Ik buurt mee! is een oproep om samen te werken aan een sociale, prettige, veilige en mooie buurt. Het is een werkwijze van bewoners, de belangengemeenschap, wijkagent, buurtcoach, woningbouwvereniging en gemeente om samen te kijken naar verbeteringen in de buurt op korte termijn. En met die buurt bedoelen we niet alleen de woonomgeving maar ook de buurtbewoners. Als buurtbewoners elkaar kennen, draagt dat zeker bij aan een positief buurtgevoel. Ik buurt mee! is een oproep om samen aan de slag te gaan.

De Steeg, mijn dorp van morgen

Onder de noemer ‘mijn dorp van morgen’ werkt de gemeente aan een structuurvisie voor ieder dorp. Gelijk met het Ik buurt mee! traject in De Steeg wordt ook informatie opgehaald voor het opstellen van een structuurvisie. (Een structuurvisie geeft in grote lijnen aan hoe De Steeg er over circa 25 jaar uit kan komen te zien. Dus op de lange termijn.) Meer informatie vindt u op mijndorpvanmorgen.nl

Enquête
Graag willen we u nu al een paar vragen stellen over uw buurt en dorp. Deze enquête is ook huis aan huis verspreid in De Steeg.

Vul de enquête in

Om met u in gesprek te komen en uw wensen en ideeën te verzamelen komen we naar u toe. In overleg met een afvaardiging van het nieuwe bestuur van de Belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard organiseren we:

16, 17 en 19 juni buurtbijeenkomsten: ‘een uurtje in uw buurtje’.
In de partytent, op zes locaties in het dorp, hopen we u te ontmoeten en te inspireren. Ook een mooie gelegenheid om uw buurtgenoten te ontmoeten. In de afbeelding hiernaast ziet u de tijdstippen en locaties. Kunt u niet op de bijeenkomst in uw eigen buurt, dan bent u uiteraard van harte welkom op één van de andere bijeenkomsten.

Woensdag 25 juni: dorpswandeling.Start om 19.30 uur in het Parkhuis aan de Parkweg. Na een korte toelichting en een kop koffie wordt gewandeld langs een aantal locaties. Hier en daar wordt stil gestaan om meningen te peilen en te discussiëren.

Donderdag 3 juli vanaf 20.00 uur: BG café in de voormalige kerk aan de Hoofdstraat.Op deze avond gaan we met u in gesprek over de onderwerpen die verzameld zijn via de enquête en de verschillende ontmoetingen.

Buurtplan

9 maart 2015

 

30 oktober 2014

9 oktober 2014

Moeckenkamp-Hoofdstraat

Filmpje BG Café

Filmpje met de heren Meijers en Labruyere...

De eerste avond

Klik op kaartje voor vergroting

Draag jij ook je steentje bij voor een schonere omgeving?

woensdag 27 feb 2019

Op Zaterdag 23 maart 2019 is de landelijke Opschoondag.
Doe jij samen met vrienden, familie, buren...

Lees meer >

Dien je idee in

Heeft u een goed idee voor uw buurt? Bijvoorbeeld een buurt-sportoernooi, een buren voor buren initiatief of een idee voor een groenere straat? Laat het ons weten. U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage uit het buurtbudget. Uw idee verschijnt na het indienen direct op de kaart!

Dien idee in

Ik Twitter mee

    Volg ons op Twitter